Pozvání na konferenci „Ne na mém dvorku“ ve středu 18.1.2017

2. ročník konference pro zástupce měst, soukromých i privátních investorů a občanských spolků

NIMBY efekt – investoři, město, občané

Datum konání: 18. ledna 2017
Registrace: 8:30 – 9:00
Čas konání: 9:00 – 16:00 dle délky diskuse
Místo konání: hotel DAP, Vítězné náměstí 6, 160 00 Praha 6 (metro A – Dejvická)
On-line registrace a info o ceně ZDE.

Témata a přednášející (program je průběžně doplňován)

konferenci předsedá a řídí: RNDr. Radim Perlín, Ph.D., Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta UK

9:00 – zahájení konference

Přístup k územnímu plánování jako prevence proti vzniku NIMBY efektu

 • specifikace širokých cílů územního plánování
 • role stavebních úřadů
 • bottom up / top down efekt (participace vs. regulace)

RNDr. Radim Perlín, Ph.D., Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta UK

Rozdíly v přístupu k územnímu plánování ve vybraných zemích EU

 • od koho se v EU inspirovat
 • rozdíly mezi zapojováním investorů do tvorby území
 • možnost či nemožnost aplikace určitých postupů v ČR

Ing. arch. Vít Řezáč, Fakulta architektury ČVUT, Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR

Česká legislativa – ochrana veřejného zájmu či šikana pro investory?

 • jak český právní rámec nahrává občanskému aktivismu v negativním pojetí
 • změna legislativy jako cesta veřejnému zájmu

přednášející osloven

PANELOVÁ DISKUZE: Nejčastější chyby všech aktérů (investor, město, občané) vedoucí ke vzniku NIMBY efektu

 • Jak urychlit proces realizace projektů s ohledem na minimalizaci NIMBY efektu u veřejnosti?
 • Je participace vhodným prostředkem k úspěšné realizaci projektů?
 • Kde začíná a končí veřejný zájem?

Panelisté: Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA, Vysoká škola ekonomická v Praze, JUDr. Jakub Sklenka, REFLECTA Development a.s., Mgr. Michal Křivohlávek, PhD., hnutí ARNIKA, zástupce municipální sféry, zástupce politické reprezentace

Zájmy developera vs. zájmy občanů, musí být nutně každý na jiné straně barikády?

 • konkrétní příklad výstavby developerského projektu v Praze 11
 • role radnice

RNDr. Ivana Bursíková, ředitelka AGORA CE

Participační projekt – zkušenosti z Mnichova Hradiště

 • zvolený formát, hloubka zapojení
 • očekávané výstupy vs. realita
 • budování důvěry mezi občany a představiteli města

Martina Kuliková, projektový manažer, město Mnichovo Hradiště

Nikdy není pozdě, aneb jak může nové vedení radnice aktivně vstoupit do schváleného projektu

 • jakými kroky vstoupit do předschváleného projektu
 • vyjednávání s investorem a dosažení konsenzu
 • kritické chyby v historii projektu, vznik NIMBY efektu

Jan Čižinský, starosta MČ Praha 7

NIMBY efekt a vztah obyvatel k místu svého bydliště

 • Postoje obyvatel k obci, v níž žijí
 • Determinanty zájmu veřejnosti o účast na rozhodování o rozvoji obce
 • Starousedlíci vs. noví obyvatelé z pohledu NIMBY efektu

Jiří Remr, Institut evaluací a sociálních analýz

GREENWASHING – Jak ho poznat a jak se proti němu bránit?

 • definice greenwashingu a způsoby jeho použití
 • obrana a schopnost argumentace

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., děkan Fakulty technologie ochrany prostředí, Vysoká škola chemicko-technologická


* bude potvrzeno

Související příspěvky