Úvodní stránka 30 OBČANSKÁ SPOLEČNOST 30 Pozvání do CAMPu na cyklus veřejných diskusí o Metropolitním plánu od 11. května do 29. června 2022

Pozvání do CAMPu na cyklus veřejných diskusí o Metropolitním plánu od 11. května do 29. června 2022

Pozvání na diskuse o Metropolitním plánu v CAMPu

11. května 19:00 – Bydlení: Mrtvý město?   

1. června 19:00 – Veřejná vybavenost: Mají si kde hrát? 

8. června 19:00 – Klimatická změna: Přes park nejdu 

15. června 19:00 – Veřejné prostranství: Co? Barák! 


Informace od Arniky

Fáze veřejného projednání Metropolitního plánu je z pohledu zapojení veřejnosti i ochrany práv vlastníků zcela klíčová. Metropolitní plán je zpracováván již devět let a od začátku s ním výrazně nesouhlasí dotčené orgány, městské části, spolky i veřejnost. Ti všichni před čtyřmi lety, ve fázi tzv. společného jednání, uplatnili své připomínky.
Klíčová z nich jsou především stanoviska dotčených orgánů jako je ministerstvo kultury, životního prostředí či odbor ochrany prostředí magistrátu. S nimi totiž magistrát musel dospět k dohodě, jinak by Metropolitní plán nemohl postoupit do další fáze pořizování – do veřejného projednání.
Přestože byl návrh Metropolitního plánu v mnoha dílčích částech upraven, zdá se, že klíčové problémy jako je výšková regulace pomocí systému čtverců, regulace nové zástavby přes popis charakteru lokalit či parametrická regulace a s nimi spojené rozvolnění podmínek pro developery, v Metropolitním plánu zůstávají.
Pro nastudování přesného obsahu a posouzení přínosů a rizik regulace rozvoje území navrhované Metropolitním plánem máme připravenou expertní skupinu složenou z urbanistů, sociologů, ekonomů, právníků, památkářů, dopravních expertů a dalších odborníků. Vytipujeme problematické okruhy a připravíme vzorové připomínky, které budeme postupně zveřejňovat. Důležitá je ovšem lokální znalost a pečlivé prostudování aplikace regulativů v jednotlivých lokalitách, proto vyzýváme všechny pražské spolky i vás aktivní občany, pečlivě si zkontrolujte svou lokalitu, nechte se zmocnit podpisy jako zástupci veřejnosti a podejte námitky!

Více podrobností sledujte na našem webu!

 

Důležité související info:

Termíny veřejných projednání jsou 30. května a 23. června 2022 od 9 hod v CAMPu i online,

připomínky a námitky lze podávat do 30. června včetně.

 

 

 

Zdroj: Arnika.org
Náhledový obrázek: ilustrační

 

Téma sledujeme od roku 2015 v Otevřených novinách,
články najdete v rubrice Územní a Strategický plán.

Podrobnosti o uživateli Zita Kazdová

MUDr. Zita Kazdová dobrovolnice v neziskovém sektoru, původní povolání stomatolog Přemýšlejme globálně, čiňme se lokálně – naše okolí i svět zázračně prokouknou!

Odeslat odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude publikována. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Pozvání na Highland Games v Úvalech o víkendu 21. – 22. května 2022

  Zdroj: Život Úval 5/2022   Předchozí info:   Zdroj: Život Úval 3/2022