Pozorujete přírodu? Využijte mobilní zápisník BioLog

Nová verze mobilní aplikace BioLog umožňuje každému zaznamenávat přímo v terénu pozorování rostlin, živočichů a hub. Zároveň ukazuje, jaké další druhy byly už v okolí spatřeny. Záznamy jsou součástí největší tuzemské nálezové databáze. Aplikaci BioLog i databázi spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

 „Prostě jdete na houby, otevřete si mobil a podíváte se, jestli už v okolí někdo houby našel a zaznamenal. To samozřejmě přeháním, o nálezy hub se asi lidé podělit chtít nebudou. Ale třeba s pozorováním ptáků se jejich milovníci chlubí rádi,“ přibližuje funkci nové aplikace Karel Chobot, ředitel odboru monitoringu biodiverzity Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Aplikace BioLog slouží i jako atlas výskytu druhů, umožňuje načítat a prohlížet v jakékoli uživatelem zvolené oblasti druhová pozorování za posledních 10 let. Data je možné prohlížet pomocí funkce Mé okolí. Jména druhů jsou v aplikaci propojena s panely Google, které shrnují základní informace a fotografie daného druhu. Pokud tedy nevíte, jaký druh si pod jménem představit, stačí kliknout na odkaz. Stav evidence pozorování daného druhu v rámci nálezové databáze je pak možné ověřit i pomocí tzv. karet druhů, které shrnují ve formě síťových map rozšíření druhu v ČR, ale umožňují díky zpracování publikovaných atlasů rozšíření i srovnání s ostatními zdroji.

Nálezová databáze ochrany přírody obsahuje více než dvacet milionů údajů o přibližně 24 tisících druzích. Tři čtvrtiny tvoří záznamy rostlin, údaje o živočiších čtvrtinu, houby a lišejníky nepřesahují jedno procento. Většina záznamů pochází od expertů na jednotlivé skupiny organismů, nově se ale zapojují i laičtí milovníci přírody. Pro veřejnou správu je databáze základním zdrojem informací, k dispozici má nejen údaje o druzích chráněných či jinak významných, ale i běžných.

Takže: chodíte do přírody a zajímáte se o to, jaké druhy kde nacházíte? Pak se vám hodí zápisník, dnes nejlépe jako mobilní aplikace, která umožní široké využití vašich údajů. Lokalizujte, vyfoťte a zapište, co jste pozorovali přímo v terénu. BioLog – „živý atlas biodiverzity“ – slouží jako zápisník pozorování živočichů, rostlin a hub známých ze střední Evropy. Umožňuje lokalizovat a popsat pozorování druhů přímo v terénu, přidat fotografii a uložit je do mobilního zařízení. Vybraná pozorování je možné odeslat do Nálezové databáze ochrany přírody nebo exportovat pro vlastní využití. V aplikaci je možné udržovat kompletní seznam svých pozorování a pozorovaných druhů.

 

zdroj: NSZM, Ekolist červen 2017, BioLog
náhledový obrázek: ilustrační pixabay

Související příspěvky