Pozor na změnu v třídění odpadu v Praze. Multikomoditní kontejnery

Multi je z latinského multus, mnohý.
Komodita je zboží.

Ale v kontextu sběru tříděného odpadu jde o to, že do jednoho kontejneru může s klidným svědomím hodit jak plasty, tak kov, tak nápojové obaly, lidově tetrapak.

Někde se do kontejneru dají hodit jen dvě „komodity“, což může být trochu matoucí, ale od toho jsou na kontejnerech nálepky, které vcelku jednoduše prozradí, co do kontejneru patří a co ne.

 

Celou informaci nepřehlédněte v Ekolistu, 28. 10. 2023:
Pražané, naučte se nové slovo: multikomoditní. Bude se vám hodit, až půjdete s tříděným odpadem

 

Sledujte články se štítkem Odpady a nakupování v Otevřených novinách.

 

Předchozí k tématu v ON:

Změna v třídění odpadu v Kolodějích: plasty a nápojové kartony dohromady

Související příspěvky