Posudek EIA pro běchovickou křižovatku 511, návrh souhlasného stanoviska MŽP

Celý posudek, včetně vypořádání přípomínek správních celků a organizací a veřejnosti
a včetně příloh, je ke stažení na stránkách CENIA pod kódem MZP472 ZDE.

Co by mělo následovat? Veřejné projednání s připomínkováním návrhu stanoviska.

Všechny příspěvky a informace o „obchvatu“ a „běchovické křižovatce“
najdete souhrnně a chronologicky v ON, v rubrice
Téma – Přeložka I/12 a stavba 511 ZDE.

 

VIDEO: Stavba 511 aneb jak bude vypadat „běchovická křižovatka“

Související příspěvky