Podrobné informace pro voliče o konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 8. – 9. října 2021

Rozhodnutím ze dne 28. 12. 2020 (uveřejněným ve Sbírce zákonů pod. č. 611/2020 Sb.) vyhlásil prezident republiky konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (PSP ČŘ) a stanovil dny jejich konání na pátek 8. 10. 2021 a sobotu 9. 10. 2021:

 

Informace k žádosti voliče zapsaného ve stálém seznamu o vydání voličského průkazu pro hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční ve dnech 8. a 9.10. 2021:

 

a) podle ustanovení § 6a odst. 3 písm. a) zákona o volbách do Parlamentu ČR voličský průkaz opravňuje ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, nebo do výpisu ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

b) podle ustanovení § 6a odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu ČR bude voličský průkaz vydán nejdříve dne 23.9.2021 (nejpozději 6.10.2021).

Žádost musí být doručena příslušnému úřadu domovské městské části nebo obce, a to dle konkrétních pravidel, která úřad stanoví.
Zpravidla takto:

v listinné podobě – s úředně ověřeným podpisem voliče , a to na výše adresu konkrétního úřadu domovské městské části nebo obce

nebo

v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky – úřad stanoví termín pro dodání ( např. ÚMČ Praha- Koloděje nejpozději do 1.10.2021 do 16 hodin)

nebo

osobně na úřad domovské městské části nebo obce ( např. ÚMČ Praha-Koloděje nejdéle do 6.10.2021 do 16 hodin). V tomto případě podepíše žadatel o podání žádosti úřední záznam s úředníkem – po prokázání totožnosti platným občanským průkazem.

Zdroj: MČ Praha- Koloděje, 11. 8. 2021
Náhledový obrázek: ilustrační

 

Informace, pozvánky a tématické články k volbám do PS ČR ve dnech 8. a 9. 10. 2021
najdete v Otevřených novinách pod štítkem Volby 2021.

 


Volební info  hl. m. Prahy v ON:

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 8. – 9. října 2021: kompletní info pro kraj Hlavní město Praha

Související příspěvky