Úvodní stránka 30 OBČANSKÁ SPOLEČNOST 30 Podpoříte nový ptačník na Josefovských loukách? Výzva a informace České společnosti ornitologické

Podpoříte nový ptačník na Josefovských loukách? Výzva a informace České společnosti ornitologické

Slavíkovský ptačník, vyhloubený v roce 2018, přiměl ke hnízdění hned několik prioritních druhů ptáků: kulíky říční, kteří v parku dosud nehnízdili, i čejky chocholaté, jež do té doby hnízdily jen sporadicky. Pro vodouše rudonohé byl Slavíkovský ptačník prvním místem ve východních Čechách, kde po čtyřicetileté přestávce úspěšně vyhnízdili! Dvojnásobný Centrální ptačník podstatně rozšíří možnosti hnízdění těchto i dalších druhů.

Výstavbou nových tůní rozšiřujeme stávající Slavíkovský ptačník. Oba na sebe navazující ptačníky budou fungovat jako impozantní soustava vodních ploch, lákající nepřeberné množství vrubozobých a brodivých ptáků, bahňáků, ledňáčky a celou řadu na vodu a bahnité břehy vázaných pěvců, jakož i mnoho neptačích organismů.
Vše přehledně vysvětlujeme v krátkém, ale názorném, ptačníkovském videu:

 

Kdo mohl tušit, že pár hodin po tom, co vám 24. 6. pošleme letošní letní výzvu s žádostí o podporu výstavby dalšího ptačníku – soustavy tůní na Josefovských loukách,  zasáhne jižní Moravu ničivé tornádo. Je zcela pochopitelné, že myšlenky valné části společnosti směřovaly právě tam, stejně jako finanční podpora, kterou lidé na Hodonínsku a Břeclavsku  moc potřebují, a je úžasné, jak ohromná částka se na jejich pomoc sešla. Ale také mnohokrát děkujeme všem, kteří dokázali i v době tak nenadálé a vážné krize myslet na podporu ptačích parků, jejich rozšiřování a úpravy. Nesmírně si toho vážíme, vždyť jsme si vůbec netroufli doufat, že se téměř podaří vysbírat cílovou částku!
Jste opravdu báječní, takže nový, pracovně zatím nazvaný Centrální, ptačník bude… Už nám zbývá shromáždit jen přibližně sto tisíc korun a budeme moci kopnout do země.
Chcete se také ještě přidat k podpoře výstavby nového ptačníku?
Za všechny dary srdečně děkujeme!
Pokud někdo upřednostňujete jiný způsob darování než přes on-line portál Darujme.cz (například převod na účet), kontaktujte nás prosím na hoskova@birdlife.cz
V případě, že se shromáždí více darů, využijeme je na další rozvoj Ptačího parku Josefovské louky – na výkupy pozemků, na péči o koně a pratury, kteří nám pomáhají udržovat park v co nejlepším stavu pro bahňáky a luční ptáky nebo na jinou nutnou údržbu.

 

Zdroj: Česká společnost ornitologická, srpen 2021

Podrobnosti o uživateli Zita Kazdová

MUDr. Zita Kazdová dobrovolnice v neziskovém sektoru, původní povolání stomatolog Přemýšlejme globálně, čiňme se lokálně – naše okolí i svět zázračně prokouknou!

Odeslat odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude publikována. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Přestupní terminál Úvaly: cíl a výsledek architektonické soutěže

Železniční zastávka Úvaly patří mezi jedny z nejvíce vytížené železniční zastávky na trati Kolín – Praha. Proto již při rekonstrukce koridoru v letech 2015 – 2017 město Úvaly intenzivně spolupracovalo ...