Pařížská Olympiáda 2024 je návod pro udržitelnost a odpovědnost ve světovém sportu

„Fanoušci, sportovci, ale i politici se sjíždí do dějiště šampionátu ze všech koutů planety, aby zde pod pěti kruhy oslavili přátelství globální komunity. Ale nejsou to pouze oni, kteří pociťují vliv olympijských her. Tím, na koho tato událost obrovského formátu dopadá ze všeho nejvíce, je životní prostředí. A právě to si uvědomují pořadatelé přespříštích letních olympijských her, které se uskuteční v roce 2024 v Paříži (tzv. Paříž 2024)…

,,Námi uspořádané olympijské hry budou průkopnické už jen tím, že budou dokonale propojeny s nejlepší sítí veřejné dopravy,‘‘ uvedl na konferenci šéf sekce udržitelnosti pro Paříž 2024, Jerome Lachaze. Dále mimo jiné upozornil na fakt, že pro dějiště her bude využita z 95 % stávající kapacita sportovišť a dalších objektů. Další pak budou pouze provizorní, čímž se zabrání například zastavování půdy pro výstavbu nových sportovních areálů. Paříž 2024 budou zároveň první olympijské hry, které se budou řídit Pařížskou dohodou o změně klimatu, čímž ,,bude jasně deklarováno, jaký je náš podíl na pomoci zachovat planetu pro budoucí generace‘‘.

V rámci udržitelné strategie pro Paříž 2024 byl představen základní obrys udržitelných kroků a zároveň animovaný film, který umožňuje divákovi letmý pohled na inovativní technologie, které budou během her využity a přispějí tak ke splnění slibu o nejvíce udržitelných hrách v historii. Jako názorný příklad poslouží chystané náramky, které budou uchovávat veškeré objednávky a rezervace návštěvníka. Náramky zároveň poslouží jako prostředek pro platbu veškeré pařížské městské hromadné dopravy, přičemž budou navrhovat i nejvíce ekologické možnosti cestování. Na konci olympijských her poté tato aplikace vyhodnotí úsilí každého uživatele, které vynaložil na ,,udržitelnost her‘‘. Na základě bodového systému a dle daného skóre zasadí pořadatelé her určitý počet stromů.

Mezi další kroky, které budou mít lví podíl na uskutečnění nejvíce udržitelných her, je pak řazeno:

-využití 100% bio materiálů pří výstavbě olympijských a paralympijských vesniček,

-využití 100% obnovitelné energie během her,

-užívané potraviny budou pocházet pouze ze 100% certifikovaných udržitelných zdrojů,

-100 % diváků a členů olympijské rodiny využívající pouze tzv. čistou přepravu,

-přes 26 hektarů nově vytvořené biodiverzity na olympijské ploše v Seine-Saint-Denis.

Pokud vše dopadne přesně tak, jak strategický plán pro udržitelné olympijské hry v Paříži 2024 předpokládá, bude výsledná uhlíková stopa o 55 % menší než ta, která byla vyprodukována během doposud nejvíce udržitelných letních olympijských her v Londýně, které se konaly v roce 2012.“

 

Zdroj: Sustainable Brands, Paris 2024 Taps Into Technology for the Most Sustainable Olympic Games Ever, volně přeloženo za aj, celý článek dostupný zde

převzato z Asociace společenké odpovědnosti ZDE

Týden udržitelného rozvoje v České republice 2017
tématické články najdete v ON pod štítkem ETUR 2017
Otevřené noviny
https://otevrenenoviny.cz/

Související příspěvky