Aktuální informace

Nerovnosti ve zdraví jsou vnímány jako následek nespravedlnosti ve společnosti. Odborná publikace Mendelovy univerzity v Brně ke stažení

Nerovnosti v oblasti zdraví jsou nespravedlivé rozdíly vyplývající z nerovností řady determinant sociální, ekonomické, environmentální, geografické aj. povahy. Nerovnosti ve zdraví, kterým by bylo možné předejít přiměřenými prostředky, jsou vnímány ...

Přečtěte si »

Obrazem

Kulturní mozaika