Oznámení o uzavření multifunkčního hřiště v ulici Čentická

Dovolujeme si Vás upozornit, že na základě uzavřené smlouvy o dílo proběhne výstavba nového betonového skateparku na multifunkčním sportovišti v ul. Čentická. Stavební práce budou zahájeny 4. 6. 2018. Předpokládané dokončení prací a kolaudace je ve 2. polovině srpna 2018.Vzhledem k velmi úzkému okruhu firem, které se zabývají výstavbou monolitických betonových skateparků, nebylo možné z důvodu vytíženosti uchazečů zvolit jiný termín.
Celý areál multifunkčního sportoviště bude po celou dobu stavebních prací uzavřen pro veřejnost. Prosíme o respektování zákazu vstupu po dobu stavebních prací.
 
Děkujeme za pochopení.
 
Odbor majetku a investic
Source: MČ Praha 21

Související příspěvky