Otevřený Újezd: Proč si újezdské ANO neváží pravdy

Proč si ANO neváží pravdy a jejich výpady klouzají na úroveň bulváru, „hnědých košil“ či výstupů „pracujících“ v procesu Milady Horákové?

Neuplynul ani měsíc od chvíle, co paní přední zastupitelka za ANO 2011 Šárka Zátková vydala svůj první „sloupek zastupitele bez počítání znaků“ v časopise Oko a již jsou patrné plody spolupráce. Vyjádření ANO vůči veřejnosti začala být četnější, což je chvályhodné, současně však jejich obsah nabral příznačný odér planoucího oka v zemi Mordor „kde se snoubí šero se šerem“, což už tak chválihodné není.

Alespoň tak se jeví vyjádření ANO z 6.10.2016 ke zprávě OÚ voličům o přesušeném jednání zastupitelsva. Na sugestivní otázku v nadpise „Proč si zastupitelé Otevřeného Újezda neváží občanů Újezda nad Lesy?“ by se chtělo serióznímu čtenáři zvolat „Dokažte!“. Mnohá místa bohužel spíše dokazují opak. Není divu, OÚ vznikl právě z úcty k občanské společnosti a důvěry v ní. Toto však autory nijak netrápí. Dostatečným podkladem pro jejich tvrzení jim je to, že s názorem protistrany prostě nesouhlasí.

Věta „místostarosta velmi podrobně odpovídal“ je komentována protinázorem „místostarosta na otázky občanů neodpovídal velmi podrobně. Naopak často mlžil a místy nepokrytě občanům lhal.“ Dobrá, pokud podrobně neodpovídal, kde se tedy vzal prostor na to mlžit a lhát? Pokud si pamatuji, kdy někdo na zastupitelstvu neodpovídal, pak to byla radnice ANO a to v interpelacích ve věci petice občanů Druhanické, kde musel radnici ANO a pana Růžičku k zákonné reakci popohánět na základě stížnosti občanů Magistrát. Byly porušeny nejen zájmy občanů, o které ANO dle vyjádření tolik běží, ale i zákon, stejně jako u neoprávněně svolaného zastupitelstva na ranní hodiny.

Autoři si tak sami protiřečí, ale aby to čtenář nepoznal, dříve než si stačí položit otázku, přidají další bulvární tvrzení, které už nedokazují vůbec. Místostarosta lže…. Nikde ani zmínka jak a kde. Jestlipak se autoři zamysleli nad tím, že pokud někdo „nepokrytě lže“ , není to možno to jen tvrdit, ale je to třeba také především dokázat. Lež je totiž situace, kdy nějaké tvrzení neodpovídá objektivní pravdě. Nikoli jen záměru pisatele, což často Oko a nyní i ANO zaměňují.

Je zbytečné vyvracet všechna překroucení a polopravdy ústící v urážky, neboť jejich autoři, jak máme již delší zkušenost s Okem, se nezastydí, neomluví, ale otřepou a najdou si prostě polopravdy jiné. Uvedu jen namátkou: „Proč zastupitel Hartman nazývá projednání bodu o prodeji pozemků Ideal Luxu veřejným projednáním? Proč si plete pojmy s dojmy?“ Vážené ANO, zdalipak to není proto, že jednání zastupitelstva je ze zákona veřejné a je dokonce hlavní zákonem ustavenou formou veřejného projednávání? Nebo to ANO neví? To by možná vysvětlovalo některé excesy v minulosti.

Psal jsem také ve svém komentáři názor, že z mého pohledu do částečně zaplněného sálu nebyla účast dramaticky vyšší. Byly rozeslány 3 různé pozvánky do schránek. Přepočítal jsem nyní účast podle videozáznamu, napočítal jsem 39 lidí včetně úředníků MČ, kteří chodí povinně. Reakcí ANO je ale kritika: „Občané se jednání zastupitelstva zúčastnili skutečně ve velkém počtu. Účast překonala pětinásobně běžný počet účastníků.“ Nepřu se, možná byla dokonce opravdu „dramaticky větší“ než když radnice ANO svolala jednání na pracovní den ráno, aby se veřejnost a opozice nemohla dostavit. Měl jsme ale na mysli obvyklou situaci, kdy byla na zastupitelsvu nějaká zajímavá témata. 39 účastníků mi na rozsáhlé spojené letákové aktivity do schránek od ANO + Patriotů + ODS a i samotné koaliční radnice připadlo opravdu málo. Přesto je každý hlas samozřejmě potřebný a vítaný a občanům co přišli děkujeme. Má poznámka byla směřována těm co nepřišli. ANO by se samo mohlo zamyslet, proč občanů přišlo tak málo a jejich aktivity s pozvánkami nebyly úspěšnější. Pohlédnout pravdě do očí by bylo lepší, než si lhát do kapsy tvrzením opaku a obviňováním každého, kdo má jiný názor.

ANO se nezastavuje ani před „vrtěním psem“ prostřednictvím velkých medií. Šárka Zátková pro Mladou frontu Dnes 24.9. uvedla: „Absurdní je také to, že se na zasedání zastupitelstva, které je veřejné, měl projednávat nějaký neveřejný materiál.“ Pokud bych chtěl oplácet stejné stejným, napsal bych, že prostě lže. Materiál, který se projednává je veřejný. Jde o návrh, který má důvodovou zprávu o délce 5 stan, která je veřejná a nadstandardně podrobná, radnice ANO si s takto rozsáhlým zdůvodňováním hlavu nedělala. Návrh usnesení je také veřejný a zastupitelstvo ho zcela veřejně schvaluje.

Chápu, na co paní Zátková nicméně naráží. Samotné podklady, které jsou zdrojem důvodové zprávě, a podle mne velmi dobře shrnuty, jsou interní materiály orgánu samosprávy, které si má možnost ověřit jen zastupitel (ani to nebyla běžná praxe minulé radnice) . Kdyby bylo jen na mně, jsem pro mnohem otevřenější přístup, materiály, které bych rád viděl zveřejněny, však nezveřejňovala v daleko větší míře také radnice ANO. Nepodpořila ani hlasování poskytnout ze zastupitelstva veřejný zápis s minimálním obsahem stanoveným jednacím řádem a to, co kdo k projednaným bodům říkal. U Rákosníčkova hřiště za přispění paní Zátkové byla uzavřena dokonce neveřejná smlouva, tedy nejen návrh je neveřejný, ale i hotová podepsaná smlouva MČ, což nová koalice za účasti OÚ ve svém programu předem zcela vyloučila. Osobně bych přesto spíše, než že paní Zátková lže, napsal, že s jejím názorem nesouhlasím a zřejmě se i mýlí. Psát, že lže, protože má jiný názor (z jejího pohledu částečně pochopitelný i když v úplnosti nerealistický) by mi připadalo dost nekorektní. Újezdskému ANO 2011 dnes už bohužel ne.

Tomáš Garrigue Masaryk ve své době řekl: „Vy jeden, každý musíme snést mínění druhého. Demokracie znamená diskusi.“
Proč ANO dne 29.9. tento citát používá, když ho neuvádí do praxe? A místo toho bulvarizuje. A spolu s Okem každý jiný názor i jeho nositele poplivává a obviňuje?

Copak všichni zastupitelé, i ti koaliční či OÚ, nejsou také občany Újezda?
Proč si ANO 2011 neváží občanů Újezda nad Lesy?

* * *

Dodatek pro ty, kteří argumentují záznamy z jednání, ač je zřejmě neviděli, nebo se domnívají, že si občané jejich tvrzení popisující situaci až v čase záznamu 5:30 dále neověří.

ANO píše :
“Proč občanům na webu OÚ ve svém příspěvku zastupitel Hartman otevřeně lže? Skutečně si myslí, že si občan Újezda nemůže pustit záznam jednání zastupitelstva v pondělí 26.9.2016 a o pravdě se přesvědčit. … 1. Zastupitelstvo nebylo přerušeno po vyčerpání času. Čas jednání nebyl omezen. Přerušení zastupitelstva bylo odhlasováno na návrh koalice, protože jednání nikam nevedlo. Koalice neměla průběh jednání ve svých rukách“.

Fakta:

  • 5:32 času záznamu jednání je podán návrh na přerušení jednání ve 22:00 a to od opozičního zastupitele, za potlesku publika.
  • následuje 5 minut přestávka na posouzení předložených návrhů. – po přestávce, v čase záznamu 5:41, je návrh opozičním zastupitelem bez uvedení důvodu stažen (kdo zde nemá průběh jednání v rukou?)
  • přesto starostka MČ vychází vstříc publiku a původnímu návrhu opozice, který o přestávce koalice akceptovala. Předkládá odpovídající procedurální návrh a čas jednání je omezen do 22:00. Návrh je zastupitelstvem schválen.
  • zastupitelstvo pokračuje dalšími vystoupeními a to až do 22:00, tj. vyčerpání stanoveného času.

Každý si může ověřit, že v čase záznamu 5:56 není žádné hlasování kolice o ukončení, jak tvrdí ANO, jednání je přerušeno po vyčerpání času (22:00) , jak uváděla zpráva OÚ. Dočká se od ANO 2011 zastupitel Hartman omluvy za nepravdivé osočení ze lži?
Ing. Michael Hartman
předseda zastupitelského klubu Otevřeného Újezda
8.10.2016

převzato z webu OÚ

Související příspěvky

2 komentáře

  • Myslím, že občany bude na záznamu ze zastupitelstva zajímat spíš chování jimi zvolených zastupitelů, zejména pánů Roušara a Slezáka v časech od 2:39 a od 3:30 , než procedurální postupy.

  • Doporučuju pustit si záznam z posledního jednání zastupitelstva na http://www.youtube.com.
    Zadejte 13. jednání zastupitelstva mč praha 21.
    Zajímavé např. od 2:39 a od 3:30 min.