Ošklivá veřejná prostranství, málo lesů, zelených ploch a vlakových zastávek… konstatuje aktuální souhrn podkladů pro územní rozhodování v Praze

  • Nízká kvalita nově utvářených veřejných prostranství
  • Malá hustota železničních stanic a zastávek. Nedostatek lesů a dalších ploch s vyšším stupněm ekologické stability v některých okrajových částech Prahy
  • Nedostatečná vybavenost, kulturně-komunitními zařízeními v lokalitách, zejména na sídlištích

..to jsou některé závěry z obsáhlé informace o územním rozvoji, kterou město aktualizuje každé dva roky. Informace se nazývá  Územně analytické podklady (ÚAP) a nabízí cenný souhrn dat a analýz.

ÚAP  jsou zpracovány tak, aby sloužily jako efektivní podklad pro zpracování a aktualizaci všech druhů územně plánovací dokumentace, pořizovaných pro území hl. m. Prahy, jako např. pro územní plán hl. m. Prahy, zásady územního rozvoje nebo územní plány vymezené části hl. m. Prahy. Současně jsou strukturovány tak, aby mohly sloužit stavebním úřadům jako podklad pro rozhodování v území. Územně analytické podklady bude schvalovat zastupitelstvo na červnovém jednání.

Celý článek na ISPV ze dne 28.5.2017 doporučujeme ZDE.
Náhledový obrázek: ilustrační pixabay

Související příspěvky