Omezení dopravy v okolí MČ Praha 21 – Dolnoměcholupská

Předáváme info : Městská část Praha 15 – Odbor dopravy

Přerušení provozu na komunikaci Dolnoměcholupská

Ve dnech 12.08.2017 – 20.08.2017 bude v souvislosti s rekonstrukcí vozovky omezen provoz na komunikaci Dolnoměcholupská.
– v úseku Kutnohorská až k domu č. 456/59 ul. Dolnoměcholupská (konec zástavby východně od Kutnohorské); úsek bude zcela uzavřen, objízdná trasa v obou směrech bude vedena po komunikacích Starodubečská, K Dubečku.- v úseku V osikách – Kutnohorská; oprava bude probíhat po polovinách. Úsek bude v obou etapách průjezdný pouze směrem na Hostivař, ve směru na Dolní Měcholupy bude vedena objízdná trasa po komunikacích Průmyslová, Černokostelecká, Kutnohorská.
Objízdné trasy budou zřetelně vyznačeny dopravním značením – viz situace.
Zhotovitel: Skanska a.s., divize pozemního stavitelství, Křižíkova 34a, 186 00 Praha 8, IČ: 26271303 Odpovědný pracovník: p. Procházka – telefon: 737 257 409.

http://www.praha15.cz/urad/odbory-uradu/odbor-dopravy/preruseni-provozu-na-komunikaci-dolnomecholupska.html

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/6159-omezeni-dopravy-v-okoli-mc-praha-21-dolnomecholupska

Související příspěvky