Cyklodoprava v ČR má nová pravidla. Technické podmínky TP 179 ke stažení

Asociace cykloměst a Výbor pro uržitelnou dopravu Úřadu vlády ČR představuje „významný čerstvý nástroj pro rozvoj cyklodopravy a pro tvorbu bezpečné infrastruktury pro cyklodopravu „TECHNICKÉ PODMÍNKY – TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty“

Nové Technické podmínky – Navrhování komunikací pro cyklisty (TP 179) jsou klíčovým technickým dokumentem pro zlepšování podmínek pro cyklodopravu a vešly v platnost v červnu tohoto roku. Dokument je určen pro odbornou veřejnost a reaguje na změny národní legislativy a rozvoj integrace cyklodopravy v ČR i v zahraničí. Obsahuje komplexní shrnutí pravidel a principů pro navrhování pozemních komunikací tak, aby byly bezpečné a komfortní pro užívání jízdních kol. Důraz je kladen na odlišné uživatelské požadavky a plošnou integraci cyklodopravy. Zevrubně jsou popsána konkrétní opatření, zejména ekonomické a efektivní integrační dopravně-organizační úpravy.

 

 

Celý dokument ke stažení: TP 179

Brožura je určena především všem spolutvůrcům veřejných komunikací a prostranství. Může sloužit nejen projektantům a širší odborné veřejnosti, ale též politikům, stavebním úřadům či odborům dopravy při rozhodování o nových stavbách či rekonstrukcích na místní úrovni. Širšímu okruhu občanů se zájmem o cyklodopravu může napomáhat v orientaci v dané problematice.

Více na stránkách Asociace cykloměst ZDE.

Související příspěvky