Novela stavebního zákona? Nenechte se „vymazat paragrafy“!

Po novele stavebního zákona, kterou schválil parlament a zpět do Poslanecké sněmovny vrátil Senát, by veřejnost definitivně přišla o svá práva účastnit se správních řízeních, v nichž je ohroženo právo na zdravé životní prostředí pro každého z nás. Účast veřejnosti by byla ze zákona prostě vymazána….DOPORUČUJEME 20 minut „Nedej se“ z neděle 18.6.2017 na ČT2 – Vymazáni paragrafy ZDE.

» Kauze se věnovala také část Účast veřejnosti v ohrožení z 26. 3. 2017.

…ALE  pořád je šance domoci se práva. „Senát totiž zákon přece jen vrátil poslancům a poslankyním s technickými změnami. A ti tak nyní nemusí přijmout ani senátní, ale ani svoji původní verzi a tím novelu zákona úplně shodit ze stolu. Škoda by jí nebyla, povolování staveb fakticky nezrychluje a přináší kromě škrtání práv lidí i zmatky pro stavebníky.“ Přečtěte si stanovisko členů akademických obcí právnických fakult českých univerzitanalýzu novely zpracovanou ekologickými organizacemi.


Právo účastnit se správy věcí veřejných
je jako jedno ze základních lidských práv
zakotveno v Listině základních lidských práv a svobod.

Právo občanů rozhodovat ve věcech životního prostředí je zakotveno
také v Preambuli mezinárodní Aarhurské úmluvy, k níž se Česká republika připojila na podzim roku 2004.

Připojte se k výzvě vládě ČSSD – ANO2011 – KDU ČSL, aby dodržela slib z koaliční smlouvy. Připojte se k výzvě pro poslance a senátory, kteří jsou zvoleni našimu hlasy a mají hájit zájem veřejnosti, aby dodrželi své sliby a závazky vyplývající z mezinárodních úmluv: VRAŤTE LIDEM PRÁVA! – aktuální informace, možnost podepsat petici, kontakty na poslance, právní rozbory a názory odborníků na  https://www.vrattelidemprava.cz/


Stručná historie novely stavebního zákona z dílny Ministerstva pro místní rozvoj ( ministryně Šlechtová ANO 2011) v r. 2017:

Při schvalování novely stavebního zákona  v Poslanecké sněmovně ČR v dubnu 2017 „poslanci a poslankyně vymazali při schvalování novely stavebního zákona právo lidí vyjadřovat se k naprosté většině staveb a dalších záměrů v okolí. Odsouhlasili pozměňovací návrh, který v zákoně o ochraně přírody ruší právo spolků (založených pro ochranu přírody) účastnit se správních řízení k povolování většiny staveb. A ty se samozřejmě týkají ochrany přírody a krajiny. Poslanci a poslankyně tedy nejen dávají všanc životní prostředí, ale hlavně šlapou po demokratických principech právního státu. Kromě toho i okolnosti schválení tak drastické změny jsou skandální. Zejména to, že je v naprosto otevřeném rozporu s explicitním slibem vládní koalice z koaliční smlouvy ČSSD, ANO a KDU-ČSL, která v kapitole 4.6 praví: „Zachováme současnou legislativně zaručenou úroveň občanských práv týkajících se životního prostředí včetně zajištění účasti veřejnosti ve správních řízeních.“ celý článek Jiří Koželouh, Deník Referendum 12.4.2017 ZDE.

Následovalo projednávání zákona v senátních výborech a pak na jednání Senátu ČR  začátkem června 2017:

Novelu stavebního zákona kritizují senátoři, ekologové i ombudsmanka (21.5.2017)

Novela v aktuálním znění  podle stanoviska hnutí DUHA neřeší základní vládní zadání – nezjednodušuje a nezrychluje povolovací řízení. Pouze vylučuje občany, kterým není lhostejné, v jakém prostředí žijí.

Proti novele zákona se..postavily desítky spolků a takřka osm tisíc lidí podepsalo výzvu Vraťte lidem práva. Ta vyzývá politiky, aby odmítli pozměňovací návrhy směřující k vyloučení účasti veřejnosti v územních a správních řízeních. Návrh stavebního zákona ve stávající podobě zkritizoval i senátní Ústavně-právní výbor, který doporučil, aby jej horní komora Parlamentu zamítla jako celek….Během projednávání zákona v senátních výborech se k Foldynovým a Oklešťkovým pozměňovacím návrhům vyjadřovali kriticky nejen přítomné senátorky a senátoři, ale i zástupci ministerstva životního prostředí… ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) Deníku Referendum napsal: „Pozměňovací návrhy kolegy Foldyny nepodporuji…“

Současná podoba zákona je podle renomovaných právníků čtyř českých univerzit v rozporu s Ústavou danými právy. Současně je i v rozporu s Koaliční smlouvou mezi ČSSD, KDU-ČSL a politickým hnutím ANO. Ta konstatuje, že vláda „zachová současně legislativně zaručenou úroveň občanských práv týkajících se životního prostředí včetně zajištění účasti veřejnosti ve správních řízeních“ a „podpoří rozvoj občanské společnosti a účasti občanů na rozhodování a správě veřejných záležitostí jako nezbytné součásti funkčního demokratického právního státu“.

Celý článek Deník Referendum 7.6.2017 ZDE.

Senát vrátil stavební zákon poslancům, spolky ochránců ale nepodpořil. Senátoři po sedmihodinové diskusi vrátili rozsáhlou vládní novelu stavebního zákona zpět do Poslanecké sněmovny. Některé body chtějí upravit jinak. Jde například o přezkum nezákonného jednání v moci úřední nebo pořizování územních plánů. Sněmovna by měla o předloze rozhodovat na své další schůzi na přelomu června a července. ( ČT 7.6.2017)

Správní řízení je v České republice neveřejné, a proto zákony určují, kdo se jej smí účastnit. Stavební zákon není výjimkou. Proto je stavební úřad povinen při projednávání jakékoli stavby určit okruh účastníků řízení. Když vešel v roce 1992 v platnost zákon 114/92 o ochraně přírody a krajiny, zajistil ve svém § 70 veřejnosti právo účastenství. Ono je totiž zřejmé, že jakákoli stavba může ovlivnit životní prostředí a zákon dával veřejnosti se zaměřením na ochranu životního prostředí legitimitu se ve stavebních řízení účastnit. Občané se díky tomu mohli vyjadřovat ke kácení stromů, zástavbám zeleně nebo výstavbě spalovny. Toto jejich právo bylo podchyceno i ve stavebním zákoně. Jeho § 85 zmocňoval občany ke vstupu do územních řízení a § 109 do řízeních stavebních. Podle těchto paragrafů se občané stali účastníky řízení na základě zvláštního právního předpisu. Tím byl právě § 70 zákona 114 o ochraně přírody a krajiny.

Nenechme se vymazat paragrafy!
https://www.vrattelidemprava.cz/

 

náhledový obrázek: ilustrační, autor  Aktron / Wikimedia Commons

Související příspěvky