Názory a komentáře (nejen) o školství – novinky z EDUin začátkem listopadu 2020: scénáře pro přijímačky, distanční výuka a doučování

 MŠMT připravuje několik scénářů pro přijímací zkoušky na střední školy,
– ČŠI představila závěry šetření, které se zaměřilo na formu jarní distanční výuky,
– organizace META poslala otevřený dopis MŠMT, nesouhlasí s návrhem úpravy vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem. Dopis podepsala řada dalších organizací,
– spíše než opakování ročníku je možností doučování, představil ministr školství plán na podporu dětí, které vypadávají z online vzdělávání,
– ve čtvrtek 12. listopadu proběhne online Kulatý stůl SKAV a EDUin, který se zaměří na e-bezpečnost během distanční výuky. 
V elektronické podobě naleznete bEDUin zde
Předchozí v ON:
https://otevrenenoviny.cz/nazory-a-komentare-nejen-o-skolstvi-novinky-z-eduin-na-konci-rijna-2020-vlada-zavrela-i-specialni-skoly-zkusenosti-rodicu-s-domaci-vyukou/

Související příspěvky