NÁZOR: otevřený dopis klánovickému místostarostovi MUDr Polákovi. Opakovaná žádost zastupitelky o zpřístupnění záznamu prosincového zastupitelstva

Vážený pane místostarosto Poláku,

opakovaně Vás žádám o zaslání zvukového záznamu z jednání zastupitelstva ze dne 15. – 16. prosince, a žádám Vás, abyste mi nebránil v řádném vykonávání mého mandátu.

Váš argument, že mi nemůžete záznam zaslat, protože „je třeba mít na paměti mj. i dodržování zákona na ochranu osobních údajů atd.“, je lichý.

Zveřejňování záznamů ze zastupitelstev není z pohledu zákona o ochraně osobních údajů zpracováváním osobních údajů – a tedy nespadá do působnosti ÚOOÚ a zároveň poskytnutím zvukového záznamu se nejedná ani o porušení ustanovení § 12 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Navíc moc dobře víte, že na daném jednání se neprojednávalo nic, co by i velmi vzdáleně mělo něco společného s osobními údaji.

Dále si Vás dovoluji upozornit, že si ani jako úřadující zástupce starosty nemůžete svévolně vydávat nařízení a striktní zákazy komu, kdy a jak záznam poskytnout. Jedná se o záležitost zasedání zastupitelstva a pořizování záznamu je upraveno usnesením zastupitelstva.

Na jaře 2015 naše MČ vyvěsila na svých oficiálních stránkách informaci:

„Od 19.2.2015 jsou průběhy zastupitelstva audio nahrávány a ukládány ve formátu MP3. Vzhledem k jejich velikosti je neukládáme na naší webové stránce, ale zájemci si je mohou emailem vyžádat od starosty a budou jím zaslány přes Úschovnu.“ viz foto oficiálního webu MČ Paha – Klánovice:

 

 

Zastupitelstvo pak na svém jednání 18. února 2016 přijalo usnesení č. 6/2016, kterým potvrdilo výše uvedenou praxi zveřejňování záznamu ze zastupitelstva, tj. i toto oficiální prohlášení.

Pokud Vám nevyhovuje, aby veřejnost i zastupitelé měli přístup k informacím z veřejného zasedání, musíte tento návrh předložit ke schválení na jednání zastupitelstva. Tím, že vydáváte příkazy a zákazy v této věci, dopouštíte se překročení svých pravomocí.

Navíc: Žádala jsem Vás o zaslání záznamu 15. prosince a písemně 16. prosince. Vaše nařízení (ke kterému navíc ani nemáte oprávnění) vyšlo až 19. prosince 2016, kdy jste zároveň nechal informaci o způsobu zveřejňování záznamu ze zastupitelstva z webu stáhnout.

Dovoluji si Vám připomenout, že retroaktivita je v demokratických společnostech pokládána za nepřípustnou legislativní techniku, neboť je v rozporu s požadavkem legitimního očekávání a právní jistoty.

Vážený pane místostarosto Poláku,
na prosincovém jednání jste se jako předsedající navíc dopustil nejen pochybení v podobě pokusu o nezákonné uznání náhradníka a jeho nastoupení na ještě neuvolněné místo, které zřejmě pramenilo z Vašeho nedostatečného seznámení se s platnou legislativou, ale také zde jste se dopustil několikrát překročení své pravomoci, když jste například odmítl dát hlasovat o návrhu zastupitele.

 O zaslání záznamu žádám nejpozději do 5 dnů, jinak budu nucena svou žádost postoupit příslušným orgánům.

Přeji hezký den.

Zorka Starčevičová
zastupitelka a členka kontrolního výboru Praha – Klánovice

 

Autorce děkujeme a příspěvek zveřejňujeme v rubrice NÁZOR – rubrice, která přináší články, splňující pravidla vydávání příspěvků v ON a vyjadřující osobní názor autora, nikoli nutně názor Otevřených novin. Příspěvky v rubrice NÁZOR zveřejňujeme bez redakčních zásahů.

Program veřejné schůze klánovického zastupitelstva,
které se bude konat v pondělí 16.1.2017
,

najdete ZDE.


Předchozí informace o odstoupení starosty Ing. Horníčka

a nezvolení jeho nástupce/nástupkyně v Aktualitách ON:

20.12.2016 – názor klánovické zastupitelky – ZDE
19.12.2016 – oficiální sdělení MČ Praha – Klánovice –  ZDE
14.12.2016 – první info ON, aktualizace – ZDE

Související příspěvky