Naše planeta – naše zdraví. Smysl Světového dne zdraví 7. dubna 2022

Světová zdravotnická organizace WHO vyzývá společnosti, aby měřily svůj úspěch blahobytem lidí a kvalitou prostředí, ve kterém žijí. Priority se musí posunout od vzorců, které poškozují planetu
a nakonec všechny, kdo na ní žijí, k vytváření světa, který je udržitelnější a bezpečnější.

Více o prioritách a klíčových sděleních kampaně a k tomu
jak jinak můžete mobilizovat sebe a své komunity, na
tomto webu.

Zdroj: NSZM, WHO/Europe Healthy Cities Network
Náhledový obrázek: ilustrační

Související příspěvky