Úvodní stránka 30 TÉMA 30 Naše krajina se přehřívá. Klimatická funkce lesů se po kůrovcové kalamitě výrazně zhoršuje

Naše krajina se přehřívá. Klimatická funkce lesů se po kůrovcové kalamitě výrazně zhoršuje

Jednou z nejdůležitějších funkcí lesů je jejich úloha při tvorbě klimatu.

Lesy mají vysokou schopnost vyrovnávat teploty (snižovat i zvyšovat) ve svém okolí, a to v závislosti na meteorologických podmínkách, dostupnosti vody a zdravotním stavu. Jejich chladicí účinek se projevuje zejména v teplých bezoblačných dnech.

Vertikální patrovitost lesních porostů způsobuje inverzi teploty a umožňuje udržovat vlhkost.

Klimatická funkce lesů se však po kůrovcové kalamitě výrazně zhoršuje.

Naše krajina se postupně ohřívá, klesá výpar z lesů, luk a pastvin a stoupá jejich teplota.
Především drobné lesní celky s rozlohou desítek hektarů nemohou udržet vlastní klima ve vysychající krajině.

Jsou náchylné na působení abiotických i biotických činitelů, jejichž následkem se, v porovnání s nelesní vegetací či plodinami, výrazně mění jejich energetická bilance, a tím i klimatizační funkce. Lesy pak vysychají následkem přehřáté a vysušené okolní zemědělské krajiny…

Zásadním mechanismem chladicí funkce vegetace je evapotranspirace. Evapotranspirace (ET) je celkový výpar ze zemského povrchu do atmosféry, který se vztahuje k určitému území…

Snížení evapotranspirace především v důsledku odlesnění, zhoršení zdravotního stavu porostů, odvodnění, zástavby území či obecně zbavení krajiny trvalé vegetace vede k poklesu výparu, růstu povrchové teploty i ohřívání přízemní atmosféry. Výsledkem je vysušená krajina a změna klimatu…

… Rozsáhlý rozpad lesních porostů v důsledku kůrovcové kalamity inspiroval vědce k výzkumu a zhodnocení změny klimatizační funkce lesních porostů a zemědělské krajiny. Za modelové území si vybrali širší okolí města Dačice (328 km2) za období 1990–2019. Své výsledky publikovali v článku Změny klimatizační funkce lesních porostů jako následek jejich plošného odumření po gradaci lýkožrouta smrkového, který vyšel v časopise Zprávy lesnického výzkumu 1/2022…

Celou analýzu Jana Řezáče najdete v Ekolistu, 1. 5. 2022:
Lesy se méně „potí“. Krajina se potom přehřívá

Náhledový obrázek: ilustrační

Podrobnosti o uživateli Zita Kazdová

MUDr. Zita Kazdová dobrovolnice v neziskovém sektoru, původní povolání stomatolog Přemýšlejme globálně, čiňme se lokálně – naše okolí i svět zázračně prokouknou!

Odeslat odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude publikována. Required fields are marked *

*

x

Check Also

levice a pravice

Výraz „levice“ je v Česku nadávkou. Ale moderní praktická politika dokáže levicovost a pravicovost využívat zároveň

„…Velká Británie, kde zrovna vládnou konzervativci, tedy ten pravicovější z obou hlavních politických táborů, zavede letos mimořádnou 25procentní daň ze zisků energetických firem. Výnosem chce pomoci těm nejchudším Britům. Zkuste ...