Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Národní svatováclavská pouť 26. – 28.9.2015

Tradice, kterou  rozvinul císař Karel IV., byla vzkříšena společným úsilím Kapituly sv. Kosmy a Damiána, Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, České biskupské konference a Arcibiskupství pražského v roce 2003. Národní svatováclavská pouť se v průběhu devíti ročníků vyprofilovala jako hlavní akce státního svátku Dne české státnosti a jako nejvýznamnější duchovní akce v Čechách. V roce 2009 navštívil Starou Boleslav u příležitosti Národní svatováclavské pouti papež Benedikt XVI.

Program svatováclavské pouti 2015 začíná již v sobotu 26. září na staroslavném Budči slavnostní mší v 10:30.

Z Prahy vyjde pouť 27. září v podvečer. V 16 h na Václavském náměstí začne šestý ročník Svatováclavského duchovního zastavení – pásmo zpěvů, zamyšlení a promluv osobností veřejného života. Od sochy sv. Václava promluví mimo jiné i pražský arcibiskup Dominik Duka OP.

Ve chvíli, kdy jsou z Pražského hradu do Staré Boleslavi se všemi poctami vezeny ostatky svatého knížete Václava, v celé zemi se rozezní zvony vybízející věřící ke spojení ve společné modlitbě za náš národ. V 19.50 hodin přijíždí relikvie sv. Václava do Boleslavi. Její příjezd bude očekávat pražský arcibiskup spolu se staroboleslavskou kapitulou a věřícími. Za zvuku zvonů bude relikvie přenesena do baziliky sv. Václava, vnesena do starobylé románské krypty sv. Kosmy a Damiana a instalována na oltáři. Poté od 20.00 hodin následuje slavnostní svatováclavský koncert.

Ústředním bodem celé svatováclavské slavnosti bude koncelebrovaná mše svatá, která 28. září začíná v 10.00 hodin na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi. Hlavním celebrantem bude Mons. František Radkovský, kazatelem pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Mše svatá bude vysílána v přímém přenosu České televize a Českého rozhlasu. Po skončení bohoslužby bude v kryptě sv. Kosmy a Damiána v bazilice sv. Václava po celý den až do 16.50 hodin vystavena lebka sv. Václava, kterou budou střežit duchovní a členové Hradní stráže. Od 13.00 následuje na Mariánském náměstí hudební a divadelní program. Město Stará Boleslav očekává jako každý rok kolem 3000 návštěvníků. Mezi nimi to budou také významní představitelé naší země.

K modlitbě za národ se může připojit každý, najdeme ji na webu, věnovaném Svatováclvské pouti ZDE.
Podrobný program pouti:

pouť program_plakát

 

Související příspěvky