Co nabízejí Zdravá města? Spolupráci, vzdělávání, zlepšování kvality státní správy i samosprávy, sdílené know how… stačí jen chtít a pracovat

 

Informace, pozvánky, vzdělávání či příklady dobré praxe
najdete v ON pod štítkem NSZM – Národní síť zdravých měst.

Související příspěvky