Modernizace vstupu MZŠ Polesná

Jak jste možná zaregistrovali z veřejných sdělovacích prostředků, po útocích ve školách v minulých letech bylo, jakožto bezpečnostní opatření, zřízeno na základních školách stálé místo vrátného. Vzhledem k tomu, že školy vrátného neměly za mocnářství, první republiky, protektorátu, socialismu, a ani za 25 let aktuálního společenského uspořádání, nejsou budovy škol na toto stavebně připraveny. Proto se v loňském roce uskutečnila schůzka za účasti uživatelů, tedy MZŠ Polesná a MŠ Sluníčko a ÚMČ Praha 21, která stanovila zadání pro požadované stavební úpravy, technické vybavení, požadavky na komunikační, kamerový a informační systém. Zároveň bylo při místním šetření zjištěno, že současné zastřešení nad vstupem má končící technickou životnost. Stejně tak nevyhovuje hlavní vstup současným legislativním požadavkům na bezbariérový přístup.
Proto byla projekční firmou BKN spol. s r.o. vytvořena dispoziční studie vstupu, které byly připomínkovány uživateli i ÚMČ P21. Výslednou variantu vám tímto, na pokyn místostarosty, a odpovědného radního za cyklistiku, RNDr. Pavla Roušara, předkládáme k veřejnému připomínkování.

Druhým tématem je umístění přístřešků pro kola poblíž hlavního vchodu do budovy Polesná 1690. Umístění: Jako nejvhodnější bylo vytipováno místo přístupné od hlavní brány vlevo, těsně u plotu před tělocvičnou. Výhodou je jeho umístění v oploceném areálu školy, 38 m od hlavního vchodu a zároveň na místě provozně i opticky nerozčleňující shromažďovací prostor před školou.Účel: Primárně je zadáním zastřešený přístřešek pro kola, koloběžky a skateboardy. Prohlédněte si prosím přístřešek provedený v září 2016 u bočního vchodu (přístavby) z Čentické ulice. K diskuzi dáváme, zda je tento přístřešek, kdy žáci mají své vybavení pod střechou, a mohou si ho uzamknout ke stojanům nebo sloupům, provozně a esteticky vyhovující. Anebo zda preferujete uzavřené klece, podobného typu, jako mají na dvoře školy v Klánovicích. Jako další možnost nabízíme udělat pod jedním ze zastřešených stání blok uzavíratelných skříní. Poznámka: uložení skateboardů v skříňkách žáků není pro jejich nedostatečnou velikost možné.Technické provedení: Doporučujeme objednat typová stání stejného typu a barevnosti, jako u vchodu z Čentické. A to z důvodu estetického sjednocení vybavení školy, i z technických a finančních důvodů, kdy tyto typové výrobky, jsou opatřeny žárovým zinkováním a práškovým barvením, s dobrou kvalitou zpracování detailů. Přístřešky vyráběné na míru by nebyly výrobně levnější, bylo by nutné zaplatit i statický projekt a výrobní dokumentaci. Také by bylo nutno zaplatit a provést, kvůli autorským právům, jiný architektonický návrh.Podrobnosti a hlavně možnosti barevného řešení naleznete zde:http://www.mmcite.com/vyrobky#!pristresky-na-kola/edge
Kapacita: Navrhujeme kapacitu přibližně 60-80 kol. Otázka k diskuzi je i, budou-li požadovány uzavíratelné skříňky, kolik těchto vyhradit z celkové kapacity.
Poznámka: Kapacita přístřešku u vchodu z Čentické je 20 kol.Vítány jsou zejména připomínky a náměty žáků, rodičů, žákovského zastupitelstva, ale i ostatních občanů.
Předpokládáme projednání v žákovských parlamentech ve škole i s vedením školy. Náměty můžete posílat i na tuto adresu: tomas.gross@praha21.cz

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/6011-modernizace-vstupu-mzs-polesna

Související příspěvky