Měnící se klima – Signály 2015 a konference starostů v Paříži

Měnící se klima je fakt, i kdyby profesor Klaus napsal desetkrát víc nesouhlasných knih, než kolik jich dosud mají na pultech prodejny Levných knih :-)

Chcete-li si přečíst výsledky nejnovějších studií, shrnutí nejdůležitějších příčin změny klimatu a jejích dopadů na lidské zdraví, životní prostředí a ekonomiku, k dispozici je letošní publikace Evropské agentury pro životní prostředí ( EEA). Sborník se jmenuje Signals 2015 – Living in a changing climate a dostupný je v angličtině ( klikněte na název)

Opatření na zmírnění a přizpůsobení se změně klimatu jsou často považována za neúměrně drahá a působí jako zbytečná ekonomická zátěž. Evropské země však v současnosti vynakládají veřejné i soukromé finanční prostředky na výzkum, infrastrukturu, zemědělství, energetiku, dopravu, rozvoj měst, ochranu obyvatel, zdraví a ochranu přírody. Přesměrování těchto existujících výdajů směrem k udržitelným opatřením ohleduplným ke klimatu nám vedle zmírnění a přizpůsobení se změně klimatu pomůže i k vytváření nových pracovních míst.

zdroj: http://www1.cenia.cz/www/node/646

Save the date 7-23

Starostové, hejtmani a zástupci místních samospráv jsou zváni na mezinárodní setkání na vrcholné úrovni věnované změnám klimatu. „Climate Summit for Local Leaders“ se bude konat v Paříži 4.12.2015 a již nyní je k dispozici přihláška ZDE.

Související příspěvky