MČ Praha 21 má nového tajemníka, informace o jednání ZMČ dne 20.3.2017

Praha 21, informace OÚ

Během jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 dne 20.3.2017 oznámila starostka městské části Karla Jakob Čechová, že Úřad MČ Praha 21 má nového tajemníka, Ing. Josefa Orlovského.

Ing. Josef Orlovský je zaměstnán na úřadě městské části od května 2016 na pozici vedoucího Odboru životního prostředí a dopravy, od října 2016 byl pověřen vedením úřadu. Tajemníkem úřadu byl ustanoven na základně jmenování starostky městské části po odsouhlasení ředitelky Magistrátu hl. města Prahy.

Otevřený Újezd dlouhodobě usiluje o jmenování nového tajemníka úřadu Úřadu MČ Praha 21 v osobě vítěze kvalitního transparentního výběrového řízení. S ohledem na nedostatečnou politickou podporu ostatních zastupitelů jsme nuceni respektovat zákonnou pravomoc starostky Karly Jakob Čechové jmenovat na svou zodpovědnost i jiného z finalistů výběrového řízení, se kterým očekává nejlepší spolupráci.

Dle sdělení starostky bylo umístění tří nejlepších finalistů těsné.

Novému tajemníkovi gratulujeme, přejeme hodně úspěchů a těšíme se na spolupráci.

Praha 21,  20.3.2017, informace OÚ

Zastupitelstvo MČ Praha 21 konané v pondělí 20.3.2017 projednalo oficiální dopis majitele IdealLux o odstoupení od záměru koupit pozemek v majetku MČ pod budovou a vybudovat Alzheimer centrum. Důvodem odstoupení od realizace záměru je nepochopitelná negativní kampaň proti záměru výstavby a provozu Alzeheimer centra. Majitel se dopisem táže, zda MČ využije předkupní právo při zvažovaném prodeji budov.

S ohledem na ochranu zájmu občanů před ztrátou kontroly nad osudem budovy a pozemku schválili zastupitelé drtivou většinou  záměr nákupu budovy. Jediný zastupitel, Petr Duchek (SÚL a Patrioti – Volba pro Prahu 21), se zdržel vyjádření názoru; ostatní zastupitelé návrh Rady MČ Praha 21 jednomyslně podpořili.

Zastupitelstvo dále rozpočtovým opatřením vyčlenilo prostředky na nákup budovy IdealLux do rozpočtu MČ a to využitím finanční rezervy z předchozích let. Pro bylo 10 koaličních zastupitelů.

Zastupitelstvo schválilo plnění rozpočtu MČ za rok 2016.  Přesto, že během rozpravy nezazněly žádné připomínky, dva zastupitelé ANO se zdrželi, dva nehlasovali. Jeden byl nepřítomen. Rozpočet schválilo 11 zastupitelů.

Jednání Zastupitelstva trvalo celkem 4 hodiny a projednalo všechny body programu. Ve stanoveném čase řádně proběhly interpelace občanů i zastupitelů. V první části jednání chyběl jeden zastupitel za ANO, ke konci již bylo zastupitelstvo kompletní.

Během jednání oznámila starostka MČ Praha 21 Karla Jakob Čechová, že úřad má nového tajemníka, Ing. Josefa Orlovského.

Po neúspěšném odvolávání místostarosty RNDr. Pavla Roušara (Otevřený Újezd) na minulém zasedání zastupitelstva, se v úvodu opozice opětovně snažila odvolat tentokráte  místostarostu Jana Slezáka (ČSSD).  Pro zůstalo jen 6 zastupitelů, proti bylo 8 zastupitelů, zastupitel Hartman (OÚ) se zdržel, napadený Jan Slezák nehlasoval.  Zastupitelstvo tak neshledalo nahrávku údajné místostarostovy kompromitující řeči, pouštěné do mikrofonu zastupitelem Duchkem, za dostatečný důvod, aby se věcí zabývalo.

Pavel Roušar, Michael Hartman, Tomáš Fábera
zastupitelé Otevřeného Újezda
převzato z webu OÚ

Související příspěvky