Mariánský sloup se vrací do centra Dolních Počernic

„Vážení a milí,

dne 11.4.2017 byl zkompletován a v centru Dolních Počernic, při ul. Národních hrdinů, č.p. 11, osazen Mariánský sloup. Počernická kulturní památka vedená v seznamu kult. památek hl. m. Prahy pod ev. č. 1 – 1972, byl donedávna umístěn v soukromé zahradě v Podkrkonošské ulici, kde majitelé pozemku po dobu 33 let zajišťovali jeho ochranu.

Původně stál Mariánský sloup na rohové parcele č. 663 v k.ú. Dolní Počernice při ul. Českobrodská a U Konečné. Po poničení sloupu v r. 1975 došlo k jeho přemístění na výše uvedené místo, kde ač chráněn vzrostlými jehličnany, byl ponechán bez údržby a jeho stav včetně sošky panenky Marie se průběžně zhoršoval.

Současné samosprávné vedení městské části Praha-Dolní Počernice pojalo záměr památku zrestaurovat a přemístit do historického jádra MČ. Po dokončení restaurátorských prací prováděných s ohleduplností k historickému originálu kamenosochařskou firmou Bohumil Pánek je tak Mariánský sloup přístupný pohledu daleko většímu počtu našich obyvatel a návštěvníků MČ. Pevně věříme, že bude dlouhá léta zkrášlovat prostor historického centra naší obce, bez újmy a pozornosti vandalů.

Přemístění památky bude spojeno se slavnostní ceremoniíí při příležitosti květnové akce „Svátek sousedů“ (30.5.2017).

Krásné dny vám přeje
MČ Praha – Dolní Počernice“

text a foto přavzato z MČ Praha – Dolní Počernice

Související příspěvky