Mariánské náměstí bude pěší zóna se zelení a prostorem pro setkávání

Mariánské náměstí je místem, kde kromě Magistrátu hl. m. Prahy sídlí i další zásadní pražské instituce, jako například Městská nebo Národní knihovna. V současné době funguje pouze v testovacím režimu, jeho stav ale vyžaduje trvalou proměnu. Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy (IPR) proto v loňském roce vysoutěžil zpracovatele návrhu náměstí, architektonické studio Xtopix, které ve středu 9.9.2020  představilo jeho novou podobu.

Náměstí se promění v pěší zónu s nově zasazenými javory, které poskytnou nezbytný stín, lavičkami, stolky, ale také vodními prvky. Bude na něm umístěna kašna, několik pítek i vodní trysky, které osvěží návštěvníky v parném létu a poslouží i jako hravý prvek pro děti.

Jižní část náměstí pak poskytne variabilní prostor pro pořádání nejrůznějších kulturních akcí, které má v režii Městská knihovna Praha. Kulturní program se zaměří na divadelní představení, koncerty, veřejná čtení i pořádání trhů.

V rámci nového návrhu řešení se počítá i s úpravou přilehlého okolí. A to ulice Platnéřské, náměstí Franze Kafky i ulice Kaprovy. V Platnéřské ulici bude rozšířeno tzv. koryto podél budovy Klementina, z nějž vznikne široký chodník, který bude využíván i jako venkovní výstavní prostor Galerie hl. města Prahy. V ulici Kaprova pak bude vysazeno nové stromořadí.

S úpravou lokality souvisí i dopravní změny. Náměstí bude sloužit zejména pěším a cyklistům, ale umožní i nezbytný průjezd aut a dopravní obsluze. V návrhu se počítá s rozšířením chodníků a vznikem pěších a obytných zón. V lokalitě bude také zajištěno více přechodů.

Nový návrh náměstí vychází z participace s občany a místními institucemi, která se uskutečnila v loňském roce.

Zdroj: TZ 1. náměstka primátora Petra Hlaváčka z 9.9.2020,
kompletní text s fotkami a odkazy na Praha.eu ZDE.

 

Související příspěvky