Libeňské soumostí bude nejrozsáhlejší rekonstrukcí a změnou území od Manin po Palmovku. Stavební práce mají začít v roce 2025

Rada hl. m. Prahy v prosinci 2023 schválila aktualizaci Architektonické studie podle návrhu architekta Petra Teje, která definuje zásadní parametry rekonstrukce Libeňského soumostí a přilehlého okolí. Ve studii je obsažena i koordinace se všemi stavebními záměry v okolí soumostí a vychází z původního Janákova řešení v podobě repliky nosné konstrukce na stávajících pilířích v řece Vltavě…

 

… Cílem rekonstrukce je nejen oprava Libeňského mostu přes Vltavu (V009) a obloukového inundačního mostu (X656) na Rohanském ostrově, ale i kompletní vybudování všech dalších mostních objektů. A také přilehlých komunikací a nutných přeložek inženýrských sítí od křižovatky Dělnická – Jankovcova v Praze 7 ke křižovatce Palmovka v Praze 8. Jedná se o úsek dlouhý 1,2 km.

Součástí rekonstrukce je také kompletní výměna trakčního vedení a kolejového svršku pro tramvajovou trať v ulici Libeňský most a okolí, kterou zajistí Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP). Počítá se i se stavbou retenční nádrže a souboru protipovodňových opatření…

V současnosti pokračují projekční práce pro celé soumostí a připravuje se aktualizace dokumentace pro stavební povolení. Stavební práce by se na plno měly rozjet v roce 2025.

 

 

Celou informaci a vizualizaci záměru
najdete v TZ MUDr. Zdeňka Hřiba z 18. 12. 2023 na praha.eu ZDE.

 

 

 

Související příspěvky