Klánovická spojka: fakta z roku 2015 a aktuality v Klánovickém zpravodaji. KZ 12/2017 ke stažení

V prosincovém čísle Klánovického zpravodaje se opět část příspěvků dotýká dopravy, konkrétně tzv. Klánovické spojky. Toto téma se nespojitě vyskytuje i v předchozích zpravodajích, jediná ucelená a přehledná informace ale pochází z r. 2015 a je na webu MČ Praha – Klánovice. Co to tedy ta „klánovická spojka“ je a jaký má vztah ke stavbám I/12 a 511, které hýbou východním okrajem Prahy?

Plánovaná sběrná komunikace mezi budoucí křižovatkou beranka na dálnici D11 a prostorem mezi Šestajovicemi a Klánovicemi s napojením na Slavětínskou ulici je plánována v návaznosti na stavbu křižovatky Beranka je nyní pracovně nazývána Klánovická spojka.  Měla by vytvořit sběrnou extravilánovou komunikaci, která umožní pro stávající i plánovanou zástavbu plynulé napojení na D11.

Se záměrem této stavby jsou spojovány určité obavy, zda se do budoucna nestane nouzovou formou části východního okruhu kolem Prahy, spolu se zátěží tranzitní dopravou. Jediným způsobem, jak tato rizika přesně zjistit je modelování budoucího zatížení silniční sítě…:

B1 …..  nulová varianta

B2 …..  existence samotné Klánovické spojky

B3 …..  existence Klánovické spojky + přeložky II/101 kolem Úval a Jiren

A1 …..  existence přeložky silnice I/12 a SOKP stavby 511

A2 …..  existence Klánovické spojky + přeložky silnice I/12 a SOKP stavby 511

A3 …..  existece Klánovické spojky, přeložky I/12, II/101 a SOKP stavby 511″

Podrobně, včetně rozklikávání jednotlivých variant DOPORUČUJEME ZDE.

Po třech letech, po ukončeném procesu EIA pro běchovickou křižovatku 511 a dobíhajíím procesu EIA pro přeložku I/12, což jsou proměnné, které v modelaci variant hrály podstatnou roli, by bylo asi záhodno informace doplnit a aktualizovat. Prozatím si musíme vystačit s tím, že o Klánovické spojce „se píše“ v KZ:

 

 

Všechny informace k tématu v ON
v rubrice Přeložka I/12 a stavba 511

 

K dopravě tématicky ještě upozornění na změnu jízdních řádů od 10.12.2017 a jak se dotkne Klánovic:


Zdroj: KZ 12/2017, celé číslo ke stažení 445. KZ 12-2017
Náhledový obrázek: Praha – Klánovice, Slavětínská ulice_wikimedia, autor ŠJů

Související příspěvky