Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Karel IV. a Soluňští bratři: pozvání na slavnostní zahájení výstavy roku 2016 v Újezdě nad Lesy

V roce 2016 oslavujeme 700. výročí narození Karla IV z rodu Lucemburků, krále českého a císaře římského (1316 – 1378) . Česká republika se prostřednictvím svých kuturních, společenských a politických elit veřejně přihlásila k odkazu jednoho z nejvýznamnějších evropských panovníků, jehož nadčasové dědictví a odkaz jsou zapsány do české i evropské kultury.

Na celostátní úrovni je iniciátorem a patronem „karlovského výročí“ Spolek Otec vlasti Karel IV., z. s., člen Národní komise pro přípravu výročí. K oslavě národního jubilea se v Újezdě nad Lesy přihlásila Muzejní rada a připravila stěžejní výstavu roku 2016, která je Karlu IV. věnována. Kurátorem této velké karlovské výstavy je pan Rudolf Vambera, dlouholetý kustod Újezdského muzea, který se touto výstavou rozloučí s aktivní činností.

Charles_IV-John_Ocko_votive_picture-fragment

Jak nejvýstižněji popsat Karla IV? Byl to vzdělanec, vizionář, diplomat, státník a křesťan. Výstava v Újezdském muzeu se osobnosti Karla IV. dotkne především v oblastech méně známých, či spíše méně popularizovaných. Například ve vztahu k pražským Emauzům, vystavěných pro bratry benediktiny, kteří po zániku Velkomoravské říše na Karlovo pozvání doputovali do Prahy z Chorvatska. „Klášter pro tyto řeholníky, kteří měli v Praze působit k oživení náboženského života, byl dokončen o Velikonocích roku 1372. Do kláštera záhy vstupovali i čeští benediktini a jazykem Emauz byla staročeština, ovšem psaná hranatou hlaholicí! Právě zde byla roku 1416 vydána třetí nejstarší Bible, jejíž 600. výročí si budeme letos připomínat. Této české hlaholské Bibli je proto na výstavě věnována patřičná pozornost.“ doplňuje pan Vambera.

KAREL4_pouceninastupcum

Výstava Karel IV a Soluňští bratři bude zahájena slavnostní vernisáží ve středu 2.3.2016 v 17h v sále Level, v Polyfunkčním domě, Staroújezdská 2300. Při vernisáži se můžete těšit nejen na doplnění znalostí o Karlu IV., ale i na poezii a písničky v podání školních dětí, úryvek ze stěžejního díla Vita Caroli, nebo „ochutnávku“ dokumentu školního filmového kroužku.

Součástí expozice bude i část, věnovaná újezdské archeologické raritě z doby Karla IV. – zaniklé středověké vesnici Hol v zázemí lucemburské Prahy (1346 – 1408).

 

Busta_Karel_IV
Proto, že sedmisté narozeniny „otce vlasti“ považují  členové Muzejní rady za skutečně významnou událost, připravili po dobu trvání výstavy ještě doprovodné pořady:

-promítání historické veselohry Slasti otce vlasti z r. 1969 v rámci újezdského Filmového klubu FK21 ve středu 16.3.2016, info v Kalendáriu  ZDE,
-promítání celého dokumentu školního filmového kroužku o pražských  stopách Karla IV.,
-besedy s kurátorem panem Vamberou a
-otevření  archeologické naučné stezky Po stopách středověké vesnice Hol v Klánovickém lese v sobotu 14. května 2016.

Újezdské muzeum se stane též součástí pražské cesty po stopách Karla IV., organizované Klubem Pohoda českých turistů v sobotu 7. května 2016.

Termíny a více informací k jednotlivým akcím budou zveřejňovány v Otevřených novinách, v elektronickém Kalendáriu MČ P21 a na obecních vývěskách, případně v dalších číslech Zpravodaje.

Svatováclavská-koruna-300x217

Výstava Karel IV a Soluňští bratři bude otevřena vždy v sobotu mezi 14 a 16 h, kdy bude přítomen i kurátor p.Vambera a ochotně podá poučený doplňující výklad. Expozice potrvá v Újezdském muzeu do soboty 21.5.2016.

Na výstavu, její vernisáž i všechny doprovodné pořady vás srdečně zve Muzejní rada Újezdského muzea,
Zita Kazdová

ÚM_Karel IV_plakat 2016

Související příspěvky