Jednou větou z Úval v pondělí 8.6.2015

Úvaly k datu 8.6.2015:

regulace parkování v centru Úval bude spuštěna k 1.8.2015 a zahrnuje především zavedení parkovacích karet pro rezidenty a dvouhodinových parkovacích hodin pro návštěvníky – podrobně na webu Města Úvaly ZDE;

otevřený dopis pana Nehasila se žádostí, aby vedení obce přehodnotilo plán na pomalování budovy nádraží streetartovým uměním, je zveřejněné na webu obce ZDE a jeho projednání je jedním z bodů nejbližšího zastupitelstva;

program 7. jednání Zastupitelstva města Úvaly, které se koná 11.6.2015 je na webu města ZDE;

důvody, proč letost v létě bude zavřené úvalské koupaliště, vysvětluje starosta Borecký na webu města ZDE;

ZŠ Úvaly přijme od září 2015 kvalifikované učitele/ učitelky na 1. stupeň ZŠ a kvalifikované vychovatele /vychovatelky  do školní družiny, byt k dispozici, kontakt: zsuvaly@zsuvaly.cz, tel: 281981946

k červnovému Životu Úval  ZDE se dnes vracíme a z jeho 32 stránkového zajímavého obsahu vybíráme:
-informace starostyBoreckého o probíhajících a plánovaných činnostech a nejdůležitějších projektech vedení města a srozumitelné „převyprávění“ projednávaných bodů z posledních dvou schůzí zastupitelstva od redaktora Mahdala na str 2 – 3;
-vysvětlení a pozvání na veřejnou diskusi k projektu „Lesní čtvrť Silva Taroucca“ na str.5;
-pokračování přehledu činností jednotlivých odborů úřadu  – tentokrát Stavebí úřad od vedoucí Ing. Bulíčkové na str. 6;
-informaci o komplikacích stavby železničního koridoru od ředitele stavby Johna a starosty Boreckého na str. 7
-dva články – diskusi, týkající se výběrového řízení na protipovodňová opatření města od zastupitele Černého ( zpochybnění)   a místostarosty Pokorného ( vysvětlení) na str. 9;
-informaci od knihovnic MěK Úvaly o tom, že knihovna získala grant Ministerstva kultury na podporu elektronického půjčování knih na str. 13;
-zprávy z kulturního, občanského, spolkového, školního, sportovního a společenského  života města, včetně pozvánek  na str. 13 – 25, doporučujeme zejména Literární koutek na str.19 :-);

a na závěr dvě pozvánky z webu města:
slavnostní otevření MŠ Cukrovar v Bulharské ulici se bude konat ve čtvrtek 11.6.  do 14 h, pozvánka v náhledovém obrázku a níže;

výstavu výtvarných a keramických kroužků „Tajemství vesmíru“ si můžete prohlédnout do 11.6.2015

vystava2015_tajemství vesmíru

otevření školky Cukrovar

 

Související příspěvky