Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Jednou větou z Úval v pondělí 11.1.2016, výběrové řízení na pozici projektového manažera

Po dokončení rekonstrukce plášťů budov úřadu na náměstí Arnošta z Pardubic a v Riegrově, budou na těchto objektech trvale viset vlajky města, ČR a EU: „Chceme tak v nás všech podporovat sounáležitost s naším městem, naší republikou a Evropou, jejíž jsme součástí. Ulice kvůli tomu lepší jistě nebudou, tráva také nebude zelenější, ale povzbuzení místního patriotismu jistě neublíží :-)“;

http://www.mestouvaly.cz/data/titulka/1csleft_5.jpg?gcm_date=1452200689

Rada Města Úvaly se rozhoduje omezit zimní  solení silnic a chodníků a přejít na ekologičtější způsob; informace jsou zveřejněny na webu města, info přetiskujeme:

solot nebo nesolit 2016

současný starosta Mgr. Borecký ( Otevřené Úvaly) pozval na Tři krále své předchůdce  – Ing. Černého ( starosta 1990-2006) a MUDr. Šťastného ( starosta 2006 – 2014) – na společnou večeři, při níž probrali aktuální věceci, které Úvaly nyní řeší, ale též historii některých problémů, které se třeba zatím vyřešit nepodařilo: „.. není možné se shodnout ve všem, jistě každý ze starostů ve svém úřadě dělal (nebo dělá) chyby a jistě by každý řešil některé věci jinak, než jeho předchůdce nebo následovník. Shodli jsme se, že jen vzájemný respekt je věc, která je nás schopna posouvat dále.“ píše na obecním webu starosta Borecký; v této souvislosti připomínáme, že první setkání starostů Újezda nad Lesy proběhlo v r. 2011 – na pozvání starosty RNDr. Roušara ( Otevřený Újezd) se sešli bývalí starostové Újezda: p. Šorejs, p. Staněk, p. Mach a p. Slezák, paní Vlásenková ( starostka za ODS 2006 – 2014) pozvání nevyužila;

http://www.mestouvaly.cz/data/titulka/1csleft_4.jpg?gcm_date=1452198417

Město Úvaly ve spolupráci s odbornými firmami zpracovalo v r. 2015 projektovou dokumentaci na zajištění kanalizace pro úvalské lokality, které jsou dosud bez kanalizace; 5.1.2016 proto moha být podána žádost o dotaci II. etapu výstavby splaškové kanalizace; náklady projektu jsou cca 46 mil. Kč, spolufinancování města je odhadováno na cca 20 mil. Kč;  pokud vše dobře dopadne, realizace by mohla začít v první polovině roku 2017;

v prosinci 2015 schválila Rada města technickou stavební normu pro zásahy do povrchů komunikací, ke stažení na městském webu ZDE;

souhrnný kulturní přehled z Úval a okolí najdete na webu UVALY.cz ZDE;

město Úvaly vyhlašuje výběrové řízení na funkci referenta státní správy a samosprávy – projektového manažera, přihlášky nejpozději do 29.1.do 12 h, podmínky ZDE;

výběr z lednového zpravodaje Život Úval a odkaz na stažení celého čísla najdete ZDE.

 

Související příspěvky