Jednou větou z Úval v pondělí 2.3.2015

Úvaly k datu 2.3.2015: dnes od 18h se velkém sále Pětašedesátky ( Riegrova 65, Úvaly) koná diskuse nad novým návrhem podoby náměstí Arnošta z Pardubic – na účast a připomínky se těší starosta Petr Borecký ( Otevřené Úvaly), aktualizovanou vizualizaci návrhu od A.LT architekti najdete zde, návrhy a postřehy mohou občané posílat i na e-mail: vystavba@mestouvaly.cz
výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku „Poskytování služeb IT infrastruktury“( nejpozději do 16.3.2015)  najdete zde,  město Úvaly odkupuje historický „Mlejn panský hořejší“ s plánem na využití pro sídlo Veřejně prospěšných služeb a rozšíření současného areálu MěÚ a pokračuje v úpravách přírodních cest kolem Úval, rozhovor s druhým místostarostou města Vítězslavem Pokorným – kronikářem a dirigentem amatérského sboru Christi Úvaly, zakladatelem Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí, spoluautorem návrhu na vyhlášení přírodního parku Škvorecká obora a výsadby nových alejí  – si přečtěte zde ,pan Pokorný má nyní v Radě města na starosti územní plánování a životní prostředí,  botanik Václav Větvička čte ze svých knih v pátek 13.3. v Pětašedesátce, Bleší trh se koná v sobotu 14.3. v Sokolovně.
( úvodní foto Aleje úvalský dětí pochází z Facebooku Otevřených Úval)

Související příspěvky