Jednou větou z Újezda ve středu 15.4.2015

Újezd nad Lesy k datu 15.4.2015: řetězec diskontních prodejen Lidl, který sám sebe hodnotí takto: „Jsme úspěšný potravinářský řetězec, který si silnou expanzí zajistil růst do celé Evropy. Našim zásadním principem a klíčem k úspěchu je jednoduchost. ( www.lidl.cz)“ zvolil pro umístění svého Rákosníčkova hřiště újezdské sídliště Rohožník;  Újezdský STROM se ohradil proti útokům starosty Růžičky v ÚZ 4/2015, více info ZDE;  úřad práce k 1.6.2015 zavírá svou pobočku na Úřadě MČ P21 – více info ZDE;  v úterý 14.4. 2015 se na úřadě sešli zástupci 21 spolků a zastupitel Jeníček na pozvání radních Punové ( ANO) a Zátkové ( ANO) a nové koordinátorky MA21 Ponicové ( ANO) – zápis bude po zpracování a ověření zveřejněn;  hodnocení přepadu kanalizace do Klánovického lesa v článku  „Výpusť v lese – jak můžeme pomoci“, uvedeném v ÚZ 4/2015 jako oficiální zpráva společně s informacemi u Odboru životního prostředí na str.2, je v příkrém rozporu s Plánem péče o přírodní rezervaci Klánovický les na období 2013 – 2022 ( str.31) a s Plánem péče o přírodní rezervaci PR Cyrilov na období 2011 – 2020 ( str.16), kde se výslovně píše: „Nezjišťované zatížení způsobovaly výtoky kanalizace přímo do porostů rezervace. Vypouštění kanalizační vody do porostů rezervace stále trvá a je nutno provést urychlenou nápravu.“;  ve středu 30.4. do Újezda opět přiletí čarodějnice.

Související příspěvky