Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Tisková zpráva zastupitelského klubu ANO 2011 v Újezdě nad Lesy

Vyjednávání o nové koalici se zastupiteli Otevřeného Újezda skončilo po týdnech vyjednávání na mrtvém bodě.

V konečné verzi posledního týdne byly vyjednávány dvě varianty, přičemž zastupiteli Hnutí ANO 2011 byla preferována varianta s účastí obou lídrů v Radě MČ Praha 21. Přítomnost odvolaného starosty Zdeňka Růžičky v Radě MČ Praha 21 však nebyla ze strany Otevřeného Újezda akceptována. Ve snaze urychleně vyřešit stávající provizorní stav Hnutí ANO 2011 ustoupilo oběma požadavkům Otevřeného Újezda a navrhlo kompromisní složení Rady MČ Praha 21 bez přítomnosti lídrů obou subjektů. Neochota Otevřeného Újezda jednat o ustavení Rady MČ Prahy 21 v kompromisní rovině vedla k eskalaci nepodloženým obviněním ze zneužití Újezdského zpravodaje.

Zastupitelský klub ANO 2011 v Újezdě nad Lesy se tímto důrazně ohrazuje proti nepravdivým a ničím nepodloženým útokům Zastupitelského klubu Otevřený Újezd vůči paní Šárce Zátkové uveřejněných dne 7.12.2015 na webových stránkách https://otevrenenoviny.cz a spočívajících v tvrzení, že: „paní Šárka Zátková zneužila prosincové číslo Újezdského zpravodaje pro jakousi další volební kampaň hnutí ANO. Zastupitelka Zátková aktivně přispěla k naprosto neobjektivnímu popisu situace, za které se předcházející Rada rozpadla a ani náznakem nekorigovala zavádějící informace odcházejícího redaktora Varyše.“

Zastupitelský klub ANO 2011 v Újezdě nad Lesy poukazuje předně za to, že paní Šárka Zátková, v tuto dobu pověřená výkonem funkce starostky, nezasahovala a ani neměla z titulu výkonu své funkce s výjimkou úvodníku možnost zasahovat do obsahu prosincového čísla Újezdského zpravodaje. Opačný přístup k obsahu Újezdského zpravodaje ze strany paní Šárky Zátkové by pak totiž znamenal cenzurní zásah a tedy porušení základního práva zakotveného v čl. 17 odst. 3 Listiny základních práv a svobod. Takový přístup by byl zcela neslučitelný se základními principy, jimiž se zastupitelé Hnutí ANO 2011 v Újezdě nad Lesy řídí.

Zastupitelský klub ANO 2011 v Újezdě nad Lesy vyjadřuje plnou podporu paní Šárce Zátkové, neboť její dosavadní působení v pozici zastupitelky pověřené výkonem funkce starostky objektivně pomohlo významným způsobem minimalizovat dopady neuváženého odvolání všech členů Rady Městské části Prahy 21 na řádný chod celé městské části.

Řádné vedení městské části vyžaduje vytvoření konstruktivního složení rady. Z tohoto důvodu se tak Zastupitelský klub ANO 2011 v Újezdě nad Lesy může podílet pouze na takových koaličních uskupeních, jejichž základem nebudou vykonstruovaná obvinění a  nepřátelská napadání ze strany potenciálního koaličního partnera.

V Praze dne 8.12.2015

Zastupitelský klub Hnutí ANO 2011

zdroj: Výše uvedenou TZ  Hnutí ANO společně se žádostí o zveřejnění v Otevřených novinách poslal pan Kopecký (ANO) panu  Hartmanovi ( Otevřený Újezd) dne 10.12.2015. TZ je zveřejněna v rubrice Názor, Téma a Zprávy bez jakýchkoli redakčních zásahů.

Související příspěvky