Jednou větou z Koloděj ve čtvrtek 20.8.2015, výběrové řízení bioodpad

Koloděje k datu 20.8.2015:

do 31.8. do 13 h mohou zájemci podat svoji nabídku na zakázku v Operačním programu životního prostředí ( OPŽP ) s názvem „Systém svozu biodopadu v MČ Praha – Koloděje“ informace na úřední desce ZDE; zadávací dokumentaci nejdete ZDE;

na úřední desce je též vyvěšen zápis z jednání Zastupitelstva, které se konalo dne 12.8.2015; mimo jiné obsahuje rozpočet, prováděné kontroly investic, souhlas v přihláškou Koloděj do svazku malých městskách částí Prahy a ustanovení a složení výborů, komisí a redakční rady Kolodějských novin; zápis k přečtení a stažení ve dvou dokumentech Zápis 1. část a Zápis 2. část 

na webové stránky se žádné změny s novým složením radnice nepromítly; ze sedmi zastupitelů včetně starostky a místostarostů uvedli své kontakty pouze zastupitelky Šoutová ( za TJ Slavoj Koloděje) a Batulková ( za Pro Prahu); jediná aktualizovaná složka webu je stále pouze úřední deska;

informační aktivita odumřela i na Facebooku Koloděj, najdeme zde poděkování za letošní Letní kino a představení jeho organizátorů z FunKoloděje;

Kolodějské noviny vyjdou v září.

Související příspěvky