Jednou větou z Klánovic v úterý 5.5.2015

Klánovice k datu 5.5.2015: Klánovice vyhrály důležitý soudní spor s p. Salačem a nemusejí vydat pozemek za cca 16 mil Kč, na webu obce informuje starosta Ing. Horníček ZDE ;
na uřední desce najdeme informaci o tom, že na všech pracovištích FÚ pro Hl.m.P. je do 1.6.2015 k nahlédnutí předpis na daň z nemovitých věcí na rok 2015 – text veřejné vyhlášky ZDE;
na úřední desce je též Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny I +II Územního plánu Prahy Z 2179/00 na území MČ Praha Kolovraty s veřejným projednáním 26.5.2015 od 9h v IPRU, připomínky nejpozději do 2.6.2016 na Odbor územního rozvoje MHMP – text oznámení ZDE, odůvodnění navrhované změny – text a výkresy jsou k nalezení ZDE;
Občanské sdružení za Klánovický les (OSZKL) informuje o aktivitě Lesů hl.m.Prahy na výsadbu 141 000 nových stromů ( 18 ha) druhově nejbližších přirozenému složení původních lesních porostů – ke spolupráci jsou tradičně přizvány děti z pražských ZŠ – podrobné info a graf výsadeb ZDE;
na facebooku OSZKL je k nalezení též odkaz na reportáž ČT „Protihlukové stěny u železnice se mnohdy staví zbytečně“ ZDE;
informace z KC Nová Beseda – POZOR! Jarní jarmark se nekoná v květnu, ale až 13. června!; v úterý 12.5. se můžeme zúčastnit veřejného finále školní talentové soutěže Klánovice mají talent – info ZDE a dnes se vernisáží v 19h otvírá prodejní výstava kouzelných akvarelů s náměty květin a krajin Miloslavy Elicerové, na vernisáži vystoupí kytarista, skladatel a hudební pedagog Lukáš Sommer ( jeden z akvarelů paní Elicerové je náhledovým obrázekem tohoto článku).

Související příspěvky