Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Dálniční stavby Praha, a.s. pokračují v budování a rekonstrukcích kanalizačních řadů

Hlavní město Praha, zast. spol. Zavos, s.r.o., resp. spol. Dálniční stavby Praha, a.s. pokračují v budování kanalizačních řadů v MČ Praha 21. V termínu od 18.května 2015 do 17.července proběhne výstavba kanalizace v ulici Chmelická v úsecích mezi Staroújezdská – Chmelická; Talmberská – Chmelická a Toušická-Třebětínská. Od 20.července 2015 do 21.srpna 2015 se stavba přemístí do Lišické a práce budou probíhat v úseku Zaříčanská – Zalešanská. Odpovědným vedoucím staveb je pan Ing.Jan Černý, kontakt – 602 380 339. Omlouváme se za dočasná dopravní opatření a děkujeme za pochopení.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5144-dalnicni-stavby-praha-a-s-pokracuji-v-budovani-a-rekonstrukcich-kanalizacnich-radu

Související příspěvky