Jednou větou z Klánovic v úterý 21.4.2015

Klánovice k datu 21.4.2015: Občanské sdružení za Klánovický les ( OZKL) zorganizovalo jarní úklid, jehož se mezi ostatními účastnil starosta Ing. Horníček a zastupitelka Starčevičová, část dobrovolníků navážela štěpku na kus lesní cesty z Nových Dvorů – štěpku získalo OSZKL z Lesů hl.m.P a v praxi se bude ověřovat, zda bude štěpka fungovat jako ochrana cesty a zároveň jako terén vstřícný pohybu koní, informace a fotky na FB OSZKL;
varianty sběrné extravilánové komunikace mezi budoucí křižovatkou beranka na dálnici D11 a prostorem mezi Šestajovicemi a Klánovicemi s napojením na Slavětínskou ulici, pracovně nazývanou Klánovická spojka, představuje starosta Ing. Horníček na webu obce ZDE, výsledkem modelování dopravních situací zpracované fy. Cityplan je zjištění, že budoucí dopravní zatížení Klánovické spojky je citlivé na existenci kombinace přeložky I/12 + stavby SOKP 511 ( běchovické křižovatky);
zápis z posledního veřejného jednání zastupitelstva s projednáním rozpočtu 2015, rozpočtových výhledů 2016 – 2020, pokuty vztahující se k období 2010 – 2012 a návrhu zěmny územního plánu v souvislosti s plánovanou Klánovickou spojkou je na webu obce ZDE;
KC Nová Beseda má dnes na programu Běžecké odpoledne s Milošem Škorpilem – komponovaný program s výběhem i osvěžením na baru, nenechte si jej ujít ZDE, Královu zahradnici ve středu, koncert Forty Two v pátek a opakování filmu Kobry a užovky v pondělí 27.4., program s možností rezervace najdete ZDE.

Související příspěvky