Jednotný vizuální styl Města Úvaly, 1. část: logo města. Zadání veřejné zakázky, termín do 31.5.2018

 

Zadání v pdf ke stažení, včetně návrhu Licenční smlouvy: logo_mesta

Zdroj: Město Úvaly

Související příspěvky