Jan Slezák ve funkci místostarosty možná nekončí, ale jen politicky manévruje

Pondělní (5.10.2015) mimořádné zastupitelsvo, které probralo jediný bod, a to procesně předřazené hlasování o usneseních na doplnění minulého zápisu, aby zápis nebyl v rozporu s jednacím řádem (neschváleno !), nepřineslo ani očekávané objasnění situace kolem místostarosty Slezáka, jak o ní redakce ON již informovala.

Starosta k věci žádné oznámení ani vysvětlení nepodal, přesto pan zastupitel Slezak seděl jen mezi řadovými zastupiteli a nikoli v prostoru Rady MČ.

Následná žádost zastupitelů o zařazení vysvětlení k situaci na program jednání nebyla koalicí schválena. Na výzvu z pléna, aby tedy sám za sebe pan kolega Slezák své jednání vysvětlil a svůj aktuální statut vysvětlil, místostarosta / nemístostarosta (?) neregoval. Chtějí-li občané od Jana Slezáka tzv. „nalít čistého vína“, musí se zřejmě spokojit jen se službami Slezákovy vinárny na Blatově, o níž bývalý (?) místostarosta informoval v článku nebývalého rozsahu na straně 14 v Újezdském Zpravodaji 10/2015 (rozdávaném shodou okolností mezi zastupitele na pondělním jednání ) .

Zdá se, že zastupitel Slezák i koalice před občany něco tají. Je možné, že rezignace neplatí a nebyla nikdy podána podatelnou. Pak by šlo jen o informační hru bývalého profesionála Veřejné bezpečnosti  s veřejností a některými zastupiteli. O jejím případném cíli bohužel zatím nikdo nevíme. K transparentnosti radnice MČ Praha 21 však takovéto jednání rozhodně nepřispívá.

Zastupitelé, jako hlavní nositelé legitimnosti výkonu veřejné správy, potřebují ke svému rozhodování spolehlivé a jasné informace. To současný starosta ani jeho 1. místostarosta / nemístostarosta (?) evidentně nechápou.

Situaci bude dobré nadále sledovat.

Ing. Michael Hartman
zastupitel za Otevřený Újezd

Informace ON ze dne 4.10.2015:

Jan Slezák pravděpodobně končí ve funkci místostarosty Újezda nad Lesy

Související příspěvky