Českobrodskem za Mistrem Janem a Husity

V rámci vzpomínkových oslav věnovaných osobnosti Mistra Jana Husa pořádá Podlipanské muzeum v Českém Brodě exkurzi po vybraných místech spojených s husitskou tradicí na Kolínsku, na kterou Vás tímto srdečně zveme.

Husitská tradice na Českobrodsku

Výlet za památníky husitského hnutí 19. a 20. století

sobota 20. června 10.00–17.00 hodin

dopolední část:
10.00 sraz účastníků u Podlipanského muzea v Českém Brodě

10.00–12.00 | návštěva Podlipanského muzea, vycházka po Českém Brodě se zastávkami u pomníků Mistra Jana Husa a Prokopa Velikého

12.00–13.00 | pauza na oběd

odpolední část:
13.00 | odjezd autobusu z autobusového nádraží v Českém Brodě
13.00–17.00 | komentovaná prohlídka Památníku bitvy u Lipan, pomníku Prokopa Velikého v Kouřimi a pomníku Mistra Jana Husa v Pečkách
17.00 | návrat do Českého Brodu

Cena: 180,–Kč
Cena exkurze zahrnuje: výklad historika, dopravu

Přihlášky a platby přijímáme:
v Podlipanském muzeu v Českém Brodě, Žitomířská 761
v Červinkovském domě, Brandlova 27, Kolín

husiti - proužek

Na závěr dne
pořádá Českobratrská církev evangelická ve spolupráci s Gardou města Český Brod
večerní setkání v parku mezi kostelem Nejsvětější trojice a památníkem M. J. Husa:

Mistr Jan Hus 1415 – 2015: Slavnost s průvodem
sobota 20.6.2015 od 21 h

 

zdroj: Podlipanské muzeum v Českém Brodě, region Pošembeří

Související příspěvky