Jaká je vaše osobní uhlíková stopa? Vypočtěte si ji s novou kalkulačkou

„Změna klimatu se netýká jen politiků a velkých znečišťovatelů ovzduší. Každý člověk během svého života přispívá k tvorbě skleníkových plynů. Nárůst jejich množství v atmosféře vede k tomu, že se klima mění.

Množství osobních emisí závisí na řadě faktorů – od způsobu bydlení, před používané dopravní prostředky, frekvenci nákupů po způsob stravování. Odrazem tohoto osobního „balíku“ skleníkových plynů je takzvaná uhlíková stopa. Stanovuje celkové množství přímých i nepřímých emisí, které souvisí s životem jednotlivce, za jeden kalendářní rok. Osobní uhlíková stopa poskytuje osobní reflexi dopadu životního stylu jednotlivce na klima.

Změřit osobní stopu nově umožňuje inovovaná kalkulačka, navazující na první verzi kalkulačky na stránkách Zmenaklimatu.cz. Ta vznikla před deseti lety díky projektu Cally s podporou MŽP a OAK Foundation a bylo nutné ji upravit a aktualizovat. Nová verze vznikla díky finanční podpoře Technologické agentury ČR. Na vzniku se podílel tým CI2, o. p. s. a Katedry environmentálních studí FSS Masarykovy univerzity. Webová stránka s kalkulačkou má nový design, struktura jednotlivých otázek byla přizpůsobena požadavkům na přesnější výpočet a algoritmus kalkulačky obsahuje aktuální výpočtové koeficienty. Bude i do budoucna každoročně aktualizován.

Kalkulačka je zveřejněna na stránkách www.uhlikovastopa.cz a umožňuje přiblížit emise skleníkových plynů spojených s bydlením, dopravou a spotřebou a produkcí odpadů. Výsledek lze porovnat s průměrem ostatních uživatelů, průměrem ČR, EU a světa.“

článek Viktora Třebického CI2, o.p.s. je převzatý z Chytré energie – srpen 2017
náhledový obrázek: ilustrační

Související příspěvky