Informace ze zasedání rady 2.2.2016

Rada projednávala pouze 4 body. Schválila kompetence jednotlivým radním. Projednala zápisy z Dopravní komise a informaci o plánovaných dopravních omezeních související s další výstavbou kanalizace na hlavní komunikaci (viz článek viz článek Pokračuje stavba splaškové kanalizace na Starokolínské). Rada schválila termíny zasedání rady a zastupitelstva. Zasedání rady se budou konat 1., 15. a 29. března, 12. a 26. dubna, 10. a 24. května, 7. a 21. června. Zasedání rady jsou neveřejná. Veřejná zasedání zastupitelstva jsou naplánována na 25. dubna, 20. června, 19. září a 19. prosince vždy od 16:00 hodin. Posledním bodem byly personální změny v komisích. Rada zrušila Komisi pro otevřenost, transparentnost a komunikaci s občany pro její dlouhodobou nečinnost, dále jmenovala místostarostu Slezáka za předsedu Bytové komise, paní starostku do Komise vzdělávání a výchovy a Školské rady, pana radního Jeníčka do Komise sociální politiky a zdravotnictví a místostarostu Roušara za předsedu Komise Zdravé městské části a místní Agendy 21 (nahradil zastupitelku Zátkovou, která rezignovala na politika MA21).
Pavel Roušar, místostarosta

Source:: http://www.praha21.cz/zpravy-z-rady/informace-ze-zasedani-rady-2-2-2016

Související příspěvky