Informace Města Úvaly o kácení na náměstí Arnošta z Pardubic

Na víkend 18. – 19.3.2017 bylo na webu města ohlášeno již dříve oznámené kácení stromů na náměstí Arnošta z Pardubic. Týká se všech stromů před školou i třech lip před Trinceou a u pomníku Arnošta z Pardubic:

U všech stromů jsme nechali provést před samotným skácením posouzení jejich zdravotního stavu, u lip byly provedeny i tahové a tomografické zkoušky. Výsledky těchto zkoušek najdete na webu města. Na stejném místě najdete i informaci o proběhlé inventarizaci zeleně na náměstí Arnošta z Pardubic a Husovy ulice.

Celá akce je přípravou na zahájení rekonstrukce náměstí a ulice Husova, která bude zahájeny toto léto a bude probíhat až do léta roku 2018. Po dokončení rekonstrukčních prací budou na náměstí znovu stromy vysazeny.

text a náhledový obrázek převzat z webu Města Úvaly ZDE

Související příspěvky