Informace Hygienické stanice o zvyšujícím se počtu spalniček

V Praze se zvýšil počet onemocnění spalničkami.Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v Praze informuje veřejnost, že aktuálně se na území hlavního Prahy registruje začátek zvyšujícího se počtu onemocnění spalničkami.
„Prozatím máme hlášeno 23 případů. Jde o 14 dětí ve věku od jednoho roku do sedmnácti let a 9 dospělých. Vzhledem k tomu, že spalničky patří mezi vysoce nakažlivé infekce přenášející se vzduchem, tuto věc nepodceňujeme a aktivně ji řešíme,“ říká ředitel HSHMP Jan Jarolímek.
HSHMP proto především rodičům doporučuje překontrolovat, zda jsou jejich děti proti spalničkám chráněny příslušnou vakcinační látkou. Pokud zjistí, že ne, měli by tak podle doporučení HSHMP vyhledat praktického lékaře pro děti a dorost a nechat děti naočkovat.

Bližší podrobnosti obsahuje přiložená tisková zpráva.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/6372-informace-hygienicke-stanice-o-zvysujicim-se-poctu-spalnicek

Související příspěvky