Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Havárie vodovodu v Žíšovské

Spol. PVK a.s. nahlásila havárii vodovodu dne 29.06.2015.Místo havárie – Žíšovská 1613, jedná se o zvýšený průtok do pásma 103 – přípojka. Odpovědným pracovníkem je pan Josef Mácha ze spol. PVK, a.s., tel.č. 286 851 493.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5228-havarie-vodovodu-v-zisovske

Související příspěvky