Havárie na dodávce teplé vody pro Zdravotní středisko Rohožník

Informace o havárii na dodávce teplé vody pro Zdravotní středisko RohožníkDne 20. prosince 2017 došlo k havárii dodávky teplé vody na základě proreznutí vodovodního řádu ve výměníkové stanici zdravotního střediska Živonínská 1630, Praha 9. Všichni lékaři a nájemci prostor byly téhož dne informováni o tom, že nepoteče teplá voda. Vzhledem ke stáří veškeré technologie výměníkové stanice není možné obnovit provoz bojlerů z roku 1980, o celkovém objemu 2000 litrů. Městská část Praha 21 provedla taková opatření, aby havárie neovlivnila dodávku tepla a studené vody do všech prostor objektu. V současné době se řeší náhradní ohřev vody pro zdravotní středisko Rohožník.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/6323-havarie-na-dodavce-teple-vody-pro-zdravotni-stredisko-rohoznik

Související příspěvky