Úvodní stránka 30 DOPORUČUJEME 30 Ekologická stopa a jak ji snižovat v běžném životě. Tipy dTestu

Ekologická stopa a jak ji snižovat v běžném životě. Tipy dTestu

Planeta Země je menší, než lidstvo potřebuje, dokazuje každoročně takzvaný Earth Overshoot Day. Jde o den, kdy podle výpočtů neziskové organizace Global Footprint Network překročíme kapacitu naší planety a od kdy jako lidstvo žijeme Zemi na dluh. Ten letošní připadá na 1. srpna.

Stručně řečeno, ekologická stopa je měřítko toho, jaký nárok má člověk na zemský ekosystém. Je to uměle vytvořená jednotka, která určuje, jakou plochu zemského povrchu člověk potřebuje pro svůj život či k vykonání určité činnosti. Nejde jen o dopravu a s ní spojené emise CO2, ekologickou stopu za sebou zanecháváme téměř s každou naší činností – od získávání potravin přes bydlení, osobní hygienu až po množství vyprodukovaného odpadu.

Kromě osobní ekologické stopy, kterou si lze pro zajímavost spočítat na online kalkulačkách na internetu ( http://www.hraozemi.cz//files/ekostopa/ekostopa.php)šlo o to zjistit, zda si lidstvo bere tolik, kolik se dokáže nahradit z obnovitelných zdrojů, či zda čerpáme více, a spějeme tak k úplnému vyčerpání zdrojů.

Výsledky výpočtů ekologické stopy lidstva nejsou potěšující. K překročení pomyslné hranice spotřeby jedné planety Země došlo v druhé polovině minulého století a od té doby se ekologický deficit raketovým tempem stále prohlubuje. To znamená, že vypočtené datum se posouvá stále blíže k 1. lednu. Dochází k ničení a vyčerpávání ekologických zdrojů, aniž by probíhala jejich obnova. 

Pro kalkulaci na úrovni měst a výše se používá jako jednotka globální hektar (gha) udávající plochu, kterou daná entita využívá pro své činnosti. Plocha Země je ve výpočtech zároveň ponížena o zhruba 12 %, neboť lidé nejsou jedinými žijícími tvory. Tato plocha se skládá ze šesti druhů povrchu: energetická půda (vyhrazená k absorbování CO2), orná půda, pastviny, lesy, zastavěná plocha a moře. Pokud vezmeme v úvahu plochu Země a počet jejích obyvatel, vychází na každého člověka plocha o rozměru zhruba 1,7–1,8 gha.

Celosvětově připadá reál­ně na každého člověka spotřeba několikrát vyšší, než je 1,8 gha. Pokud vezmete v úvahu celé lidstvo, žijeme na dluh od 1. srpna 2018. Lidstvo tak potřebuje ke svému životu zhruba 1,7× větší plochu, než má k dispozici. Uvážíme-li pouze obyvatelstvo České republiky, pak je tím dnem v roce 2018 dokonce 20. duben. Kdyby tedy všichni žili jako my, lidstvo by ke svému životu potřebovalo víc než tři planety.

Ekologickou stopu je možné snížit a vrátit se tak do rovnováhy, kdy bude planeta schopná obnovit své zdroje dřív, než je vyčerpáme. Změna může vycházet takříkajíc shora, jak dokládá několik nařízení a zákonů z posledních let. Počínaje třeba zákazem prodeje běžných žárovek, který byl v různé podobně ukotven v řadě zemí, až po v současné době diskutovaný zákaz jednorázových plastů.

Stejně tak je ale možné začít u sebe – ve svém životě a v domácnosti:

10 tipů, jak snížit ekologickou stopu

  • Místo auta využívejte hromadnou dopravu. Pokud to máte kousek, choďte pěšky nebo jezděte na kole. Pěší chůze za sebou nechává nulovou ekologickou stopu.
  • Využívejte v kuchyni pokličky a tlakové hrnce. Šetří energii.
  • Kupujte lokální výrobky, případně dávejte přednost produktům, které jsou dováženy z nejmenší vzdálenosti. Dovoz potravin přes polovinu planety za sebou totiž nechává velkou ekologickou stopu, podobně jako byste letěli na dovolenou.
  • Místo koupání si dejte sprchu. Ušetříte za vodu a snížíte ekologickou stopu.
  • Kupujte výrobky šetrné k životnímu prostředí.
  • Dávejte přednost úsporným spotřebičům.
  • Pokud zvažujte stavbu domu, volte vícepatrovou variantu. Na ušetřené ploše vašeho pozemku můžete třeba pěstovat vlastní plodiny.
  • Pokud máte oblíbené produkty, kupujte je ve větším balení.
  • Nepřehánějte to v zimě s vytápěním domácnosti a v létě s klimatizací.
  • Místo sušičky sušte prádlo raději přirozeně, pokud pro to máte podmínky.

 

Ruku v ruce se snižováním ekologické stopy jde i životní styl zero waste neboli nulový odpad (v dTestu 6/2018), jehož cílem je omezit množství obalů a odpadů v životě na minimum.

Zdroj: Ekologická stopa – dTest 8/2018, zkráceno

 

Související články, informace, pozvánky
najdete v ON v rubrice
Udržitelnost krajiny a rozvoje

Podrobnosti o uživateli Zita Kazdová

MUDr. Zita Kazdová dobrovolnice v neziskovém sektoru, původní povolání stomatolog Přemýšlejme globálně, čiňme se lokálně – naše okolí i svět zázračně prokouknou!

Odeslat odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude publikována. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Sbohem asfalte a zámkovko, budoucností cest je mlat. Neotepluje okolí a propouští vodu

Doba globálního oteplování je podle odborníků mimo jiné spojena s fenoménem vzniku tepelného ostrova, a to zejména ve větších městech. Jednou z možností, jak přispět k ochlazování města, je volba ...