Druhý Týden zdraví

V zdravém těle zdravý duch. Nejen tímto heslem se řídil druhý ročník Týdne zdraví. Nabízíme pohled na jednotlivé body někdy deštivého, ale zato vždy pestrého a dobře zvládnutého programu.SOBOTA, 9. ZÁŘÍ
Týden zdraví začal 1. ročníkem turistického pochodu za loupežníkem DrHolcem, jehož organizátory byly KČT, odbor pohoda Praha, a Masarykova ZŠ. Nově byl pochod zařazen do Pohodového trojboje. Za DrHolcem se za slunného počasí vydalo 313 turistů, nejen z Újezda, ale i ze všech koutů Prahy, Liberce, Karlových Varů, Ostravy a Brna. Čekaly na ně čtyři trasy pochodu lesem, dobročinný příspěvek pro Světlušku, absolventské vizitky pochodu, ochutnávka 13 zeleninových a ovocných salátů ze školní jídelny (nejvíce hlasů získal sýrový, ovocný a těstovinový) a vločkové palačinky.Pro nejmladší si paní Šebíková z Romantiky připravila stánek, ve kterém si děti mohly pomocí šablony vyrobit loupežnické tričko. Již hotová trička pro dospělé se dala zakoupit na místě. Turisté a organizátoři celé akce podpořili Nadační fond ČRo Světluška. Zakoupením propisek, tykadel, peněženek a zubních kartáčků přibylo Světlušce společně s pomocí Raráška 6 220 Kč.
NEDĚLE, 10. ZÁŘÍ
Ze slunečné a teplé soboty rovnýma nohama do deštivé, chladné neděle. Peloton dvou elektrokol a dvou kol normálních přesto odstartoval vstříc dešti a kompromisním 43 km s otočkou v Káraném.Vzhledem k tomu, že tempo určovala elektrokola, jelo se téměř závodně a není zřejmé, zda se cyklisti vrátili z výletu promočeni deštěm nebo potem.Kangsim den pro děti v nedělním odpoledni na újezdském multihřišti pak „chytil“ lepší počasí. Každý z účastníků si mohl vyzkoušet být na chvíli bojovníkem.
PONDĚLÍ, 11. ZÁŘÍ
Pondělí patřilo především mladým sportovcům. Školní sportovní klub seznámil přítomné se základními atletickými disciplínami přímo ve sportovním areálu školy v Polesné ulici, navečer se pak fotbalové hřiště zaplnilo mladými fotbalisty a všichni se mohli podívat, jak vypadá jejich trénink. Počasí se udobřilo a den se nakonec obešel bez deště.
ÚTERÝ, 12. ZÁŘÍ
SPCCH uspořádal odpoledne vycházku po známých i těch méně probádaných zákoutích sousedních Klánovic. Ve stejnou dobu proběhl i Vidrholecký orienťák. Tři trasy připravil Jiří Hejna, závodník MTBO, který letos získal 3. místo v mistrovství světa Masters, společně s Janem Veselým, synem vítěze závodu Míru z let minulých Jana Veselého st.Akce za dobrého počasí započala v 15 hod. přednáškou o pravidlech, orientaci v mapách apod. Závodilo se ve třech kategoriích rozdělených podle tříd. Závodu se účastnilo 22 dětí. Kolem 17 hod doběhl poslední závodník.Akce měla velmi pozitivní ohlasy a spolek Vamos zvažuje pořádání dalšího ročníku, tedy nejen běhu dětí, ale i například orientačního běhu rodiče s dítětem.Osmáci si vyzkoušeli ve škole „klimatickou snídani“. V rámci stejnojmenného projektu se učili uvědomit si souvislost mezi osobní spotřebou potravin a globální změnou klimatu a zjistit, jak se na jeho ochraně mohou sami podílet.
STŘEDA, 13. ZÁŘÍ
Zatímco senioři pod vedením Evy Štrasmajrové trénovali paměť, na multifunkčním hřišti se malovalo. Přesněji řečeno sprejovalo. Akci uspořádal nízkoprahový klub pro dospívající NZDM Autobus. I přes nepřízeň počasí si sprejování vyzkoušelo několik desítek účastníků, mezi nimiž byly děti z místní školy, koloběžkáři, jezdci na skateboardu i rodiče. Připravená pro ně byla umělá stěna, na kterou mohli bezpečně malovat. S tvorbou graffiti jim pomáhal lektor, zkušený writer Déma. Ten zároveň odpovídal na dotazy, vysvětloval techniky malování a popisoval, jak celá graffiti scéna funguje. Workshop měl i vzdělávací charakter – z infopanelů se účastníci dozvěděli, jak graffiti vzniklo, co hrozí za nelegální sprejování a kde najdou plochy, na kterých je tvorba graffiti povolená.
ČTVRTEK, 14. ZÁŘÍ
Na čtvrtek byl připraven nohejbalový turnaj a cvičení proti bolesti zad při sedavém zaměstnání. Opět se rozpršelo, a tak byl turnaj bohužel zrušen. Druhá akce ale proběhla. Seminář o cvičení připravila Mgr. Lucie Jiříková, fyzioterapeutka Neurologické kliniky 1. Lékařské fakulty UK a VFN. Během semináře předvedla, jak správně sedět na židli, abychom předcházeli bolesti zad. Účastníci si vyzkoušeli i různé cviky na uvolnění zad a paží.
PÁTEK, 15. ZÁŘÍ
V pátek k nám přijeli představit nové posilovací prvky v areálu TJ Sokol ve Veletovské ulici borci od firmy RVL 13, kteří nám ukázali, jak využívat workoutové hřiště. Po krátké exhibici bylo možné si pod jejich vedením posilovací prvky vyzkoušet. Vzhledem k plánovaným terénním úpravám bude provoz workoutového hřiště nicméně dočasně omezen.Navečer se pak hrál pétanque, a to přímo na přírodním hřišti v lesním průseku u Polesné ulice.
SOBOTA, 16. ZÁŘÍ
Týden zdraví vyvrcholil na multifunkčním hřišti programem na celé odpoledne. Počasí se střídalo, chvilkami pršelo, pak zas bylo jen pod mrakem, což ovšem návštěvníkům dobrou náladu nezkazilo. Neziskovka Pestrá společnost, která se věnuje výcviku asistenčních a vodících psů, ukázala, co je schopen se takový pejsek naučit. Své výpěstky přišli ukázat újezdští zahrádkáři (kteří si postěžovali na letošní podivné počasí během celé sezóny), svou techniku předvedli i naši hasiči.Velkou pozornost vzbudili záchranáři, kteří do Újezda dovezli figurínu dospělého i malého dítěte, na které demonstrovali, jak poskytnout první pomoc. K lékařskému programu patřilo i měření krevního tlaku nebo hustoty kostí, na místě bylo možné nechat si vyšetřit i znaménka na kůži nebo se poradit, jak bojovat s obezitou a kterým potravinám dávat přednost. V Újezdě měl zastávku projekt Střevotour zaměřený na prevenci chorob tlustého střeva, různá vyšetření nabídla na místě i Hygienická stanice hl. m. Prahy. O hudbu se postarali hudebníci z Domu dětí a mládeže, frekventanti studia Danceport předvedli moderní tanec. V pohybu byli i všichni účastníci Kolodění, které uspořádal Rarášek. Na trasu se vydaly nejen děti, ale i maminky a tatínkové s kočárky. Závěr Týdne zdraví patřil exhibici našich taekwondistů z oddílu Kangsim Dojang, kteří ve školní tělocvičně předvedli celý repertoár sestav, kopů a chvatů. Především to ale byla velká show a zábava.
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Hygienické stanici hl. m. Prahy, magistrátu a radnímu pro zdravotnictví Radku Lackovi za podporu celé akce, a to nejen finanční. Děkujeme paní Kateřině Blinkové z MČ Praha 21, která se do organizace Týdne zdraví pustila s nadšením a zhostila se své role na výbornou. Dále radnímu Jaroslavu Jeníčkovi, místostarostovi Pavlu Roušarovi, odboru sociálních věcí MČ Praha 21 a zaměstnancům údržby, Petru Machovi, Vojtěchu Tylemu a dalším z DDM, Zitě Kazdové, Kláře Zezulové, Evě Danielové, žákyním, žákům a paní učitelkám za obětavou organizaci pochodu za loupežníkem DrHolcem, mladým dámám z Rarášku, Danceportu a všem dalším újezdským sdružením. Stejně tak i „přespolním“, kteří k nám dorazili. A především návštěvníkům, bez nichž by Týden zdraví neměl smysl. Za rok na shledanou, snad se dočkáme opravdového babího léta!
Autoři článku: K. Blinková, E. Danielová, Z. Kazdová, J. Zajpt, B. Hruška
Fotky z akce jsou k dispozici v naší fotogalerii: http://www.praha21.cz/dokumenty/fotogalerie a na http://oubrecht.rajce.idnes.cz/DEN_ZDRAVI_2017

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/6235-druhy-tyden-zdravi

Podrobnosti o uživateli admin

Zde můžete napsat základní informace o sobě (co děláte, co máte rádi atd.), které mohou být zveřejněny.

Odeslat odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude publikována. Required fields are marked *

*

x

Check Also

ÚMČ Praha 21 přijme referenta/ku kanceláře tajemníka – koordinátora/ku MA21, pracovníka/pracovnici vztahů k veřejnosti ÚMČ Praha 21

ÚMČ Praha 21 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent/ka kanceláře tajemníka – koordinátor/ka MA21, pracovník/pracovnice vztahů k veřejnosti ÚMČ Praha 21. Více informací naleznete v příloze. Source: MČ Praha 21