Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Rákosníčkovo hřiště – doplnění informací k výběru pozemku

Byla jsem upozorněna, že došlo ke špatné komunikaci k občanům z hlediska výběru pozemku, tak bychom to rádi ještě uvedli na pravou míru.
Městská část nabídla společnosti Lidl na výběr 2 pozemky, které byly vhodné pro výstavbu hřiště (viz. dříve uveřejněné články), pozemek na sídlišti Rohožník, který je ve správě MČ a pozemek přímo u Lidlu, který je ve vlastnictví Lidlu. Společnost Lidl zamítla pozemek u prodejny, jednak z důvodu vlastnictví, kdy by bylo administrativně náročné to zprocesovat a za druhé proto, že je nutné na tomto pozemku zachovat zeleň v současném rozsahu kvůli míře zastavění pozemku. Z tohoto důvodu si Lidl k realizaci hřiště vybral pozemek na Rohožníku, na což má jako investor právo. Městská část chce toto využít jako první krok k začátku revitalizace plochy na sídlišti. Městská část plánuje využít možných nástrojů MA21 (např. anketa) k tomu, aby se obyvatelé sídliště mohli dál vyjádřit, co by si přáli. Tato akce vznikla spontánně aktivitou občanů, kteří si v Újezdě hřiště přáli a my nemáme příliš prostoru k manévrování a snažíme se s úkolem popasovat co nejlépe.
Zároveň níže přikládáme situaci tohoto projektu a Vážíme si toho, že podporu projektu vyjádřili i někteří opoziční zastupitelé MČ Praha 21.
Za MČ Praha 21, Šárka Zátková ve spolupráci s OMI ÚMČ Praha 21

Source:: http://www.praha21.cz/stranky/173-aktualita/4695-rakosnickovo-hriste-doplneni-informaci-k-vyberu-pozemku.html

Související příspěvky